Personálna kríza aj pôžička pre cirkevné vydavateľstvo. Generálni presbyteri neobsadili posty dvoch riaditeľov

BRATISLAVA – Podstatnú časť rokovania generálneho presbyterstva 24. mája tvorili pohovory s uchádzačmi o miesto riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku a riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV. Presbyteri však posty neobsadili. Vzdal sa aj predseda Výboru cirkevnej hudby Janko Siroma, na pracovnej pozícii archivárky skončila Dana Stoklasová.

Cirkev po približne 2,5 roku s novým predsedníctvom čelí personálnej kríze. Ako Lutherus informuje v samostatnej správe, z postu generálneho dozorcu abdikoval Ján Brozman. Obsadiť sa však nedarí ani ďalšie dôležité posty a v posledných dňoch odstúpil i člen jedného zo synodálnych výborov.

Generálne presbyterstvo, ktoré rokovalo 24. mája v Bratislave, malo za cieľ vybrať nového riaditeľa GBÚ i diakonie. Podľa správy, ktorú uverejnili na webe cirkvi, však pracovné pozície neboli obsadené ani jedným z tých, ktorí sa do výberových konaní prihlásili. K zmenám dochádza aj v synodálnych výboroch. Už dávnejšie z funkcie odišiel predseda generálneho hospodárskeho výboru Martin Kováč – nahradil ho pedagóg Marián Damankoš, tentoraz z postu predsedu Výboru cirkevnej hudby a hymnológie odchádza Janko Siroma. Generálne presbyterstvo vedením výboru poverilo farárku Evu Kolesárovú, ktorá pôsobí v cirkevnom zbore Bratislava-Petržalka.

Elektronický systém stále nespustili

Témou, s ktorou sa súčasnému vedeniu cirkvi ani po takmer polovici funkčného obdobia nepodarilo vysporiadať, je Elektronický informačný systém. Má ísť o prepojenie databáz cirkevných zborov s ústredím, ktoré pripravovalo ešte predchádzajúce vedenie cirkvi v snahe uľahčiť zborom rôzne evidenčné procesy. Po schválení zákona o novom financovaní cirkvi však systém zbory prijímajú s nevôľou, jednak kvôli ochrane osobných údajov svojich cirkevníkov a tiež preto, že vedenie cirkvi bude mať ako na dlani informácie do poslednej bodky – o každom členovi CZ, jeho platbách cirkevného príspevku, milodaroch a podobne. Podľa správy, ktorú pre web cirkvi písala Zuzana Poláková zo Sekretariátu ECAV, v tomto bode generálni presbyteri schválili predložený návrh žiadostí k prístupu do systému.

Doplňujúce voľby

Na zasadnutí sa členovia GP podľa slov
Z. Polákovej venovali aj záverom prijatým ku Koncepcii misie a vzdelávania ECAV na obdobie rokov 2021 – 2030, ktoré vzišli z online konzultácie k tejto téme. „Presbyterom bol ďalej predložený návrh organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu a zároveň boli prerokované aj personálne zmeny. Generálne presbyterstvo v zmysle čl. 31 ods. (3) písm. g) Ústavy ECAV tak zobralo na vedomie skončenie pracovného pomeru Dany Stoklasovej k 30. 4. 2021,“ uviedla Z. Poláková. Dana Stoklasová pôsobila ako archivárka.

V programe rokovania boli aj voľby. Do Archívnej rady presbyteri zvolili Evu Bešinovú, Branislava Dolinského, Miloslava Gdovina a Martina Rieckeho. Členmi Výboru na ochranu Božieho stvorenstva sa stali Svetlana Bartoňová a Martin Zaťko. „Vo voľbách do Správnej rady Evanjelickej diakonie sa členom za generálne presbyterstvo stal Samuel Miško. Nakoľko sa J. Siroma vzdal predsedníctva vo Výbore cirkevnej hudby a hymnológie ku dňu 30. 4. 2021, rozhodli členovia generálneho presbyterstva poveriť, na čas do konania synody, vedením tohto výboru Evu Kolesárovú,“ podotkla Z. Poláková.

Tranoscius sa zadlžuje – žiada o pôžičku

Body programu GP sa týkali aj pandémie a aktualizácie opatrení. Presbyteri prijali nové uznesenie, v ktorom z dôvodu rôznorodosti pandemickej situácie v SR a nastavení COVID automatu odporúčajú všetkým cirkevnoorganizačným jednotkám, aby sa pri príprave a organizácii zasadnutí riadiacich orgánov (presbyterstiev, konventov) riadili aktuálne platnými regionálnymi podmienkami v zmysle COVID automatu a podľa usmernení vydaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v daných okresoch.

„Generálne presbyterstvo zobralo na vedomie podporu projektov zo zdrojov HfO, GAW a EKM. Ďalej odsúhlasilo poskytnutie finančnej podpory vo výške 10 000 € pre projekt Malagaskej cirkvi na Madagaskare. Finančné prostriedky budú na tento účel poskytnuté z celocirkevných ofier pre Svetový luteránsky zväz. Výboru zahraničnej misie presbyteri odporučili podporu Paulínskej kolekty v sume 1 000 €.“

Na generálnom presbyterstve rezonovala aj téma vydavateľstva Tranoscius. To sa podľa všetkého pod novým vedením dostáva do finančných problémov, keďže žiada o pôžičku. Generálni presbyteri na zasadnutí rozhodli „na základe predloženej zmluvy a splátkového kalendára o poskytnutí pôžičky spoločnosti Tranoscius, a. s. z prostriedkov zaslaných z ELCA ako dedičstva po zrušenom cirkevnom zbore,“ uviedla Z. Poláková. Pritom ešte na nedávne korešpondenčné valné zhromaždenie Tranoscia jeho vedenie predložilo deklarovaný stav účtu približne 120 tisíc eur. Je teda otázne, na aký účel sa tieto údajné zdroje v takom krátkom čase vyčerpali až do tej miery, že Tranos-
cius sa potrebuje zadlžiť.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!