Zasadalo generálne presbyterstvo. Funkcionári si vzájomne gratulovali a odsudzovali anonymné listy

ZVOLEN – ECAV na Slovensku nenapreduje, ale stagnuje, jej kedysi zvučné meno dnes upadá a na to, aby dohnala to, čo stratila za súčasného vedenia, ju čaká nesmierne ťažký boj, myslia si mnohí evanjelickí veriaci. I posledné zasadnutie generálneho presbyterstva 22. marca na biskupskom úrade vo Zvolene ukázalo, že vedenie ECAV nemá žiadne stratégie ani priority, ktoré treba riešiť. Namiesto toho si na zasadnutiach najvyššieho grémia iba gratulujú k jubileám a odsudzujú kritické listy, adresované generálnemu biskupskému úradu alebo cirkevným zborom.

Na marcovom rokovaní schválili generálni presbyteri návrh Archívnej rady ECAV, ktorý má súvisieť s elektronizáciou. Zaoberať sa podľa oficiálneho webu cirkvi mali aj správou o činnosti generálneho hospodárskeho výboru za minulý rok. Vo webovom výstupe však nie je ani zmienka o obsahu tejto správy. Opäť to podčiarkuje netransparentné konanie vedenia cirkvi, snahu všetko utajiť. Bezduché a bezobsažné tlačové správy evanjelickej verejnosti nepovedia nič o aktuálnom dianí, veriaci nemajú k dispozícii žiadne materiály ani z rokovania vrcholových grémií, ako je napríklad synoda. Lukratívne platená tajomníčka pre médiá na biskupskom úrade neprináša skoro žiadne správy, celé mesiace na webovom portáli visí len to isté, pričom prevažujú iba výzvy na zbieranie peňazí na rôzne účely.

Generálne presbyterstvo malo vymenovať aj nových členov orgánov Univerzitného pastoračného centra Mosty. V správe však neuviedli, koho do týchto orgánov dosadili.

Schválili aj nový štatút Misijného strediska Matejková. Presbyteri boli podľa webu oboznámení aj so stanoviskom vieroučného výboru k sexualite, o ktorom má rokovať tohtoročná synoda.

Odsúhlasili, ako píše web, i prípravu projektového zámeru sociálno-komunitného bývania. Určené má byť hlavne pre duchovných, ktorí na dôchodku nemajú finančné možnosti zabezpečiť si vlastné bývanie.

V správe sa tiež píše, že „generálni presbyteri vyjadrili stanovisko odsudzujúce stále sa množiace prípady zasielania hanopisov a anonymných mediálnych aktivít“. Podľa niektorých duchovných však práve za bývalého vedenia (Lukáč, Klátik) vychádzali Reformačné listy, ktoré dehonestovali a osočovali cirkevných predstaviteľov. Za ich tvorbou stáli práve tí, čo sa dnes sťažujú a odsudzujú takéto aktivity. Dokonca za peniaze farských úradov samotní farári mali medzi ľuďmi rozširovať tieto Reformačné listy. Napriek tomu žiadne odsudzujúce stanoviská generálneho presbyterstva vtedy nevychádzali, dnes to však prekáža práve týmto ľuďom, ktorí v minulosti sami boli tvorcami takýchto hanopisov.

Redakcia Lutherusu oslovila jedného z niekdajších vrcholových funkcionárov s otázkou, ako hodnotí aktuálny vývoj a nečinnosť či netransparentnosť najvyšších grémií, medzi ktoré patrí aj generálne presbyterstvo. „Cirkev upadá, kostoly sa vyprázdňujú, kvázi misia od ľudí, ktorí jedno hovoria a druhé činia, už nikoho neoslovuje. Duchovní sa pýtajú, dokedy ešte cirkev bude takto živoriť pod takýmto vedením, keď z nej už farári len odchádzajú. Toľko farárov ako teraz pod týmto vedením z ECAV ešte neodišlo a o duchovnú službu už nie je žiadny záujem. Ak nebudú v cirkvi konečne slobodné voľby a ľudia si svojich predstaviteľov nebudú môcť vybrať sami, úpadok celej ECAV sa bude naďalej prehlbovať,“ zdôraznil s tým, že v tejto cirkvi už zrejme režimu utajenia podlieha všetko vrátane duchovného programu v televízii a rozhlase či čísel piesní pre vysielané služby Božie. „Vedenie koná podlo a zákerne a verejnosť by nemala žiadne informácie, ak by nečítala Lutherus,“ podotkol na záver. Doplnil tiež, že to všetko sa odráža aj na neochote veriacich prispievať do ďalších fondov, keď vidia, ako sa nakladá s cirkevnými peniazmi. Tie totiž vo veľkej miere končia na biskupských úradoch a netransparentných účtoch, ktoré verejnosť nemá možnosť skontrolovať a vidieť, kam sa peniaze z nich poukazujú.

Redakcia Lutherusu
Foto: Facebook Západný dištrikt ECAV

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!