Zasadala synoda ECAV. Melodramatická správa nelegitímneho predsedníctva mala prekryť jeho neschopnosť

V Ružomberku sa 10. októbra uskutočnila Synoda ECAV na Slovensku 2020 a to napriek zákazu zhromažďovania nad 50 ľudí. Na oficiálnej webovej stránke ECAV bola do posledku informácia, že synoda sa uskutoční v synagóge v Ružomberku, v skutočnosti však zasadala v Kultúrnom dome Andreja Hlinku. Na tej istej webovej stránke je tiež tvrdenie, že sa uskutočnila na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne, pravda však je, že Ružomberok spadá pod Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

Faux pas je aj správa predsedníctva cirkvi – nelegitímne zvoleného biskupa Ivana Eľka a nelegitímne zvoleného dozorcu Jána Brozmana. Tá totiž nehovorí o tom, čo predsedníctvo cirkvi urobilo v roku 2019 pre cirkev, ako cirkev žije misijne, duchovne aj hospodársky, ale je lacným melodramatickým bulvárom, ktorý mal prekryť neschopnosť vedenia viesť cirkev dobrým smerom. Podľa oficiálnej stránky cirkvi ju synodáli napriek diskusii, ktorú vyvolala, poslušne schválili. Mocenská matematika je totiž farboslepá. O tom svedčia aj voľby na synode. Podľa oficiálnej webovej stránky za predsedu Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) ECAV bol zvolený Marián Damankoš, ktorého manželka je redaktorkou Ev. Posla spod Tatier, proti ktorému za bývalého vedenia brojil. Za to dnes získava stále nové posty. Do Generálneho presbyterstva boli za riadnych členov zvolení Slavomír Sabol a Roman Porubän a ako náhradný člen Jaroslav Petro, všetko klika, ktorá sa celé roky v presbyterstve a na najvyšších postoch pevne drží kormidla v mene hesla: polystyrén sa nikdy nepotopí. Generálnym právnym zástupcom sa stal Vladimír Cipciar (viac v samostatnej správe). Do komisie pre farárske skúšky aj kaplánske skúšky bol zvolený Peter Mihoč, predsedníčkou mediálneho výboru sa stala Jana Nunvářová. Do Revíznej komisie bola zvolená Zuzana Kubačková, za riadneho člena generálneho súdu zvolili Mariána Krivuša a za náhradných členov Zuzanu Moncoľovú a Jarmilu Balkovú.

Svetlo na konci tunela zablyslo, keď synoda neschválila návrh súdnej reformy z dielne neprávnika Jána Bunčáka, ktorá mala aj disciplinárne riešiť nepohodlných v cirkvi.

Podľa oficiálnej webovej stránky ECAV bol prijatý aj zákon o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku, ktorý je už 3 roky pripravený pre použitie do cirkevných zborov. Ten by mal nahradiť papierové kartotéky do elektronickej podoby. Od 1. júla 2021 by mal systém fungovať, dovtedy by mal prebehnúť systém implementácie v samotných cirkevných zboroch. Ako webová stránka uvádza, systém bol pripravený už dávno, so schválením sa váhalo zrejme preto, lebo ho dalo vytvoriť bývalé vedenie cirkvi. Systém EIS schválila až tohtoročná synoda, keď súčasnému vedeniu môže priniesť veľké výhody.

Prijatý bol aj cirkevný ústavný Zákon o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Jednotlivé príspevky cirkevných zborov budú v roku 2021 vypočítané podľa modelu, ktorý navrhlo Združenie evanjelických duchovných. Schválená bola aj účtovná závierku za rok 2019 a takisto rozpočet na rok 2021.

Milí čitatelia, prinášame niekoľko správ o konaní synodálov a postupne budeme prinášať ďalšie. Aj táto synoda však ukázala, že Eľko ani Brozman sa nikdy nemali stať predsedníctvom cirkvi. A to, že sa stali, len naznačuje, ako cirkev nutne potrebuje očistu. Obidvaja sú záťažovou skúškou pre cirkev a nám ostáva len modliť sa, aby ju celkom nezničili.

Chceme vás však vyzvať, aby ste nezúfali ale bojovali ďalej za našu cirkev, lebo ak verejnosť nebude počuť hlas tej čestnej časti, ťažšie uverí, že vôbec existuje, a dokonca, že je väčšia než Brozmanova partia, ktorá svoje posty získala na zá-
klade bulváru, a na jeho základe pokračuje ďalej.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!