Chcú zmodernizovať Bibliu. Na tvorbu novej verzie prekladu Písma biskup pretláčal teológa s katolíckym vzdelaním

NIMNICA/BRATISLAVA – Už aj Biblia sa im zrejme zdá staromódna. Funkcionári cirkvi totiž na nedávnej synode v Nimnici prišli s návrhom na vydanie tzv. Biblie pre 21. storočie.

Návrh predniesol Ján Jančo, farár a niekdajší neúspešný kandidát na biskupa. Odôvodnil ho tým, že posledný preklad Biblie je spred 45 rokov a cirkev by mala pripraviť nový – pre 21. storočie. Myslí si, že práve teraz je k dispozícii generácia ľudí, ktorí majú vôľu to urobiť, a tak navrhol, aby synoda prijala uznesenie v znení:

Synoda ECAV na Slovensku
a) zriaďuje prekladateľskú komisiu pre preklad Biblie 21. storočia,
b) menuje predsedov komisie Bohdana Hroboňa a Adriána Kaciana,
c) žiada predsedov komisie navrhnúť ďalších členov komisie na schválenie generálnemu presbyterstvu.
Synoda ECAV na Slovensku zriaďuje Fond pre preklad Biblie 21. storočia. Synoda poveruje generálne presbyterstvo schválením štatútu fondu, aby mohli do fondu prispievať cirkevnoorganizačné jednotky, jednotlivci, súkromní darcovia aj darcovia zo zahraničia.

K Jančovi sa následne pridal aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, ktorý podotkol, že tému už riešili aj na Zbore biskupov. Podľa neho sú však v rámci evanjelického prekladu potrebné formálne aj obsahové zmeny – i keď existuje revidovaný preklad. Dodal, že hovorili už aj s Bohdanom Hroboňom a Adriánom Kacianom, ktorí podľa jeho slov pracujú na katolíckych komentároch k Starej zmluve, a tak už majú zvládnutých viacero textov. Prípravu „modernej“ Biblie vidí ako záležitosť niekoľkých rokov, no považuje ju za dobrú myšlienku.

Ivan Eľko, nelegitímne zvolený generálny biskup, sa vyjadril, že Jančov návrh je prekvapujúci, keďže nevie, či ide o jazykovú revíziu prekladu, alebo nový preklad. Práve nový preklad by totiž bol dlhodobým projektom, no navrhovateľ chce už teraz menovať predsedov komisie Hroboňa a Kaciana. Pritom podľa jeho slov tam nie je nikto z akademikov na katedrách Starej a Novej zmluvy. Položil teda otázku, do akej miery bude táto komisia kompatibilná, keď ľudia z pro-
stredia mimo Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK majú do komisie prizývať ľudí z fakulty. Eľko tvrdí, že novú Bibliu treba nateraz nechať v pozícii zámeru.

Prekvapenie z návrhu deklaroval na synode aj dekan EBF UK Milan Jurík. Nejde ani tak o samotný návrh, no zdôraznil, že ECAV má isté postupy a tradície, ktoré netreba zamiesť pod koberec a robiť revolúcie. Zosumarizoval, že Nová zmluva bola preložená v päťdesiatych rokoch minulého storočia, následne sa pracovalo na Starej zmluve a finálny preklad sa uzavrel v roku 1978. Jurík podčiarkol, že na tom pracovali mnohí pedagógovia z fakulty i farári ECAV. Jurík tiež uviedol, že navrhovaných predsedov si síce váži ako odborníkov, no napríklad B. Hroboň spolupracuje na komentároch výhradne s rímskokatolíkmi. Dekan vzápätí ponúkol cirkvi odborné zázemie na fakulte, ak sa o novej verzii Biblie bude uvažovať.

Synoda napokon uznesením zaviazala generálne presbyterstvo, aby prerokovalo zámer pripraviť nový preklad Biblie.

Čo však tieto nové plány znamenajú v praxi? Podľa niektorých duchovných jednak ukázali ďalšiu snahu o rodinkárstvo v cirkvi, keď biskup Ján Hroboň pretláčal do komisie svojho brata Bohdana Hroboňa. Ten pritom študoval v zahraničí, vzdelával sa v odboroch ako biblistika, orientalistika – a na Trnavskej univerzite absolvoval katolícku teológiu. Spolupracoval na katolíckych komentároch k Biblii, čo teda naznačuje, že samotný evanjelický preklad Svätého písma mu až tak blízky zrejme nebude. Zatiaľ čo na aktuálne používanom evanjelickom preklade Biblie pracovali významní evanjelickí teológovia, dokonca aj na príprave ekumenického prekladu mal hlavné slovo evanjelický profesor Juraj Bándy, dnes sa zdá, že takéto kapacity chcú z „moderného“ prekladu Písma vynechať. Pritom majú koho osloviť – odborníkov ako J. Bándy či S. Horňanová a ďalších z fakulty. Nie je preto jasné, z akého dôvodu siahajú po ľuďoch s katolíckym vzdelaním.

Aktuálne ani nie je vyčíslené, koľko by preklad stál, má ísť zrejme o státisíce, a tak je podľa nami oslovených farárov otázne, či sme svedkami snahy biskupa Hroboňa dohodiť lukratívny kšeft svojmu bratovi. Nie je zrejmé ani to, či v preklade plánujú nahradiť archaizmy, alebo má byť celá Biblia prispôsobená dobe, napríklad LGBTI ľuďom a ďalším moderným ideológiám, ako to bolo počas komunistov. Vtedy vychádzali aj verzie, v ktorých sa namiesto pojmov sestra a brat písalo o súdruhoch. Ako uvádzajú duchovní, autori návrhu však zrejme zabudli na jasné varovania z Písma: Ak v Biblii niekto niečo pridá, tomu Boh pridá pliagy opísané v knihe Zjavenie Jána. Ak niekto vezme niečo zo slov Písma, tomu Boh vezme podiel na strome života i zo svätého mesta (Zjav 22, 18 – 19).

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!