VYHLÁSENIE: Slovenská evanjelická jednota k sčítaniu obyvateľstva

Slovenská evanjelická jednota považuje kampaň vedenia ECAV k sčítaniu obyvateľstva za zbytočnú, kontraproduktívnu a pre cirkev ponižujúcu. Vedenie otvorene povedalo, že jej účelom je získanie čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu. Teda nie rozšíriť rady cirkvi o nových, zapálených luteránov, ale peniaze plynúce od štátu do rúk vedenia podľa počtu tých, ktorí sa deklarujú za členov cirkvi.

My v SEJ sme presvedčení, že zvlášť v dnešnom marazme, keď vedenie cirkvi ignoruje ekonomické škandály svojich podporovateľov, je nutné nechať na osobnej úvahe každého evanjelika, či sa k ECAV prihlási na požiadanie štátu, alebo tak neurobí. Myslíme si, že ak tak niekto neurobí, nebude kvôli tomu me- nej evanjelikom ako tí, čo tak v dobrom úmysle urobia, lebo ako hovorí biblické príslovie (Pr 15, 3), oči Hospodinove sú všade a vidia aj dobrých, aj zlých.

Evanjelici, počúvajte hlas svojho srdca a zdravého rozumu! Pamätajme, že tak, ako to bolo aj za čias nášho reformátora Martina Luthera v prípade odpustkov, tak Boh nestojí o naše peniaze ani dnes. Stojí o našu vieru a spásu.

Predsedníctvo SEJ

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!