Verejnosť pohoršili televízne služby Božie. Účasť v kostole podľa nej ďaleko prekračovala platné nariadenia

GIRALTOVCE – Pandémia na Slovensku nepoľavuje a obetí zákerného koronavírusu neustále pribúda. Napriek tomu, že v krajine platia prísne opatrenia – medzi nimi i zatvorenie kostolov – nie každý ich dodržiava a dbá na bezpečnosť. K prípadu, ktorý v tejto súvislosti pobúril evanjelickú i sekulárnu verejnosť, došlo počas televízneho prenosu evanjelických služieb Božích z Giraltoviec.

 

Služby Božie sa konali na záver tzv. Národného týždňa manželstva v Predpôstnu nedeľu a odvysielala ich verejnoprávna RTVS. Diváci zaregistrovali, že v kostolných laviciach sedí viacero manželských párov, čo sa prieči zákazu účasti veriacich na bohoslužbách podľa platných nariadení. Podujatie bolo síce ohlásené na patričných úradoch, no s tým, že sa ho mali zúčastniť len ľudia, ktorí boli potrební pre zabezpečenie televízneho prenosu a samotných služieb Božích. Pritom okrem farárov a členov spevokolu diváci videli i účastníkov sediacich v laviciach.

 

Hygienici zdôraznili, že vyhláška o šiestich osobách platí

K prípadu sa pre médiá vyjadrili aj regionálni hygienici. Potvrdili, že o službách Božích vedeli. Zdôraznili však, že i pre toto podujatie platí vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nariaďujúca pravidlá pre hromadné akcie. Hygienici však disponovali len informáciou, že ľudia zabezpečujúci prenos budú mať negatívny test na Covid-19 a služby Božie budú bez hostí. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa bohoslužby môžu konať s maximálnou účasťou šiestich osôb.

Peter Mihoč, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu biskupa Východného dištriktu, do ktorého patrí aj cirkevný zbor Giraltovce, sa na spomínaných službách Božích tiež zúčastnil. Jednému zo slovenských denníkov povedal, že prenos bol ohlásený na regionálnom úrade verejného zdravotníctva spoločne so žiadosťou o udelenie výnimky na hromadné podujatie. Uvádza, že v kostole nebola žiadna verejnosť, iba účinkujúci. Podľa neho malo ísť o približne 30 členov televízneho štábu, kapelu a účinkujúcich. Tvrdí, že k nim patrili aj dva manželské páry.

 

Ľudia sú pobúrení, myslia si, že ide o nezodpovednosť

Stanovisko k problémovému prenosu vydala i verejnoprávna televízia: „Organizátorom Služieb Božích, ktoré sa konali v nedeľu 14. 2. 2021 v Giraltovciach, bol Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý v tomto prípade požiadal RÚVZ vo Svidníku o výnimku na uskutočnenie hromadného podujatia. Organizátor oboznámil RTVS, ako vysielateľa živého prenosu, o udelení tejto výnimky, ktorá umožnila účasť verejnosti aj televízneho štábu. Všetci zúčastnení boli pred začiatkom Služieb Božích otestovaní a počas konania boli dodržané všetky hygienické opatrenia na zabezpečenie maximálnej ochrany pred šírením koronavírusu.“

Reakcie ľudí   napriek   tomu   svedčia o pohoršení nad takýmto konaním. Bežní veriaci totiž už celé mesiace nemôžu navštevovať svoje chrámy, no nariadenia rešpektujú v zodpovednosti a snahe zamedziť šíreniu mimoriadne nákazlivého vírusu. Oslovený farár pre Lutherus podotkol, že verejnosť očakáva, že cirkev bude vzorom v príkladnom živote, ktorý rešpektuje zákony, a nie ich farizejsky obchádza a spolieha sa na svoju šikovnosť ako zákon neporušiť, ale ani nedodržať. Myslí si, že je to dôležité hlavne v tejto chvíli, keď sa cirkev v sčítaní obyvateľov uchádza o priazeň verejnosti, a to hlavne z dôvodu, aby získala financie zo štátu. „Tieto kroky poškodzujú cirkev v jej základnom poslaní, ktoré dostala od samotného Krista. Je to veľmi smutné a môže to mať pre evanjelickú cirkev tragické následky,“ myslí si farár, ktorý si neprial byť menovaný.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!