Vyhlásenie SEJ k voľbám dozorcu západného dištriktu ECAV

Slovenská evanjelická jednota v mene signatárov a podporovateľov Otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku v úprimnej snahe

  • zastaviť ďalší významný pokles občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k našej ECAV, čoho dôkazom boli aj výsledky sčítania z roku 2021,
  • nepripustiť ďalší riadiaci, organizačný, ekonomický, právny a morálny úpadok nášho evanjelického spoločenstva na Slovensku,
  • dosiahnuť, aby ECAV na Slovensku začala opätovne plnohodnotne využívať schopnosti, odbornosť, talent a oddanosť svojich členov,
  • nepripustiť koncentráciu funkcií v rukách úzkej skupiny cirkevných predstaviteľov; 
  • zvýšiť vplyv cirkevných zborov na riadenie ECAV na Slovensku,
  • dosiahnuť, aby sa opätovne obnovil náboženský, ale aj celospoločenský význam ECAV na Slovensku, čo môže vyriešiť iba zásadná a komplexná reforma ECAV na Slovensku,

po predchádzajúcej kritike volieb generálneho dozorcu ECAV, ktorá ostala bez reakcie vedenia ECAV, a to napriek opakovanej a opakovane prehliadanej výzve o stretnutie so zástupcami SEJ, vydáva:

VYHLÁSENIE K VOĽBÁM DOZORCU ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU ECAV
Slovenská evanjelická jednota vyslovuje vážne znepokojenie

  • nad neochotou súčasných cirkevných predstaviteľov zmeniť, upraviť či novelizovať zlý volebný zákon;
  • nad prehliadaním a ignorancie jednotlivých či zoskupených členov cirkvi a ich hlasu volajúceho k verejnej komunikácii a realizácii potrebných zmien a reforiem v cirkvi;
  • nad opakovaním už v praxi preukázaného nevhodného spôsobu navrhovania kandidátov, vedenia kandidačných porád a celého volebného procesu, ktorého je evanjelická spoločnosť svedkom počas novej voľby dozorcu Západného dištriktu ECAV.

Pokračovanie v zlej praxi volebného zákona, bez akejkoľvek zmeny s cieľom urobiť volebný proces transparentnejším a v súlade s Augsburským vyznaním, povedie k ďalšiemu prehlbovaniu rozkolu a traumatizácie vzťahov v evanjelickej spoločnosti, čo spôsobí ďalšiu rezignáciu osobností a pokles občanov hlásiacich sa k evanjelickému vierovyznaniu.

Slovenská evanjelická jednota vyzýva kompetentné orgány ECAV,

aby bezodkladne prijali takú novú úpravu volebného zákona, ktorá odstráni jej doterajší nedemokratický, netransparentný, nespravodlivý a účelový charakter, ktorý je nedôstojný a nehodný ECAV.

Predsedníctvo SEJ

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!