Situácia v evanjelickej škole eskaluje. Dištrikt k problémom pristupuje netransparentne

ZVOLEN – Online formou mimoriadne rokovalo 15. februára presbyterstvo Západného dištriktu. Na verejnosť opäť predstavitelia dištriktu pustili len nič nehovoriace informácie bez náznaku transparentnosti – skôr v duchu zahmlievania ďalších problémov.

„Po schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia sa rokovalo o situácii v EZŠ.“ Takto naznačili problémy v jednej z evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktu, no bez toho, aby aspoň uviedli, o ktorú konkrétnu školu ide. Podľa správy na webe ZD mal biskup Hroboň na zasadnutí priblížiť chronológiu problémov v danej škole za posledné mesiace. „Problémov na škole je veľa, situácia je vyhrotená, emočne vypätá i napriek snahe predsedníctva ZD nájsť zodpovedné riešenie. Dištriktuálne presbyterstvo ZD vyjadrilo znepokojenie nad tým, že napätie v škole sa prenáša na deti aj rodičov, namiesto spoločnej snahy o upokojenie celkovej atmosféry na kresťanských princípoch.“ Názov školy však zatajili. Podľa informácií, ktoré má Lutherus k dispozícii, má ísť o Evanjelickú základnú školu v Bratislave. Problémy by sa mali týkať tentokrát zvolenia novej riaditeľky, s ktorou nesúhlasia ani rodičia, ani učitelia, priblížil jeden z rodičov žiaka evanjelickej školy.

Ďalším problémom, ktorý prekáža mnohým ľuďom okolo školy, je členstvo Vladimíra Daniša v rade školy. Toho mal do rady menovať zriaďovateľ – Západný dištrikt. Ukazuje sa, že napriek mnohým kauzám, s ktorými je spájané jeho meno a ktoré stáli ECAV desaťtisíce eur na pokutách či súdnych nákladoch, je Daniš neustále preferovaný a dosadzovaný do funkcií v Západnom dištrikte. Ako člen rady školy napríklad spolurozhoduje o tom, kto sa stane riaditeľom školy. Samotný Daniš sa dokonca pred krátkym časom uchádzal o post riaditeľa Evanjelického lýcea v Bratislave – to znamená, že človek spájaný s najvypuklejšími problémami cirkvi mal záujem vychovávať deti a mladých ľudí. Pritom kresťanská škola má byť vzorom, majú z nej vychádzať pevne hodnotovo zakotvení mladí ľudia, no v praxi je to opačné. „Všetci sú v nej, rozhádaní, čo neprispieva k pokojnému prostrediu pre formovanie mládeže. Hriech plodí ďalší hriech a v cirkvi sú stále dokola dosádzaní tí istí ľudia, ktorí majú takpovediac za ušami,“ podotkol jeden z rodičov, ktorého dieťa navštevuje školu.

„Daniš v cirkvi požíva protekčné postavenie,“ myslia si aj niektorí duchovní Západného dištriktu. „Dokonca bol pozvaný aj na uvedenie generálnej dozorkyne Vinczeovej a sedel v popredných laviciach – kým Imricha Lukáča, ktorý odhaľoval (aj Danišove) kauzy v cirkvi, na jej inštaláciu nepozvali,“ uviedol duchovní zo Zvolenského seniorátu. Kritikom sú tak podľa neho v ECAV na Slovensku dlhodobo upierané ich práva, kým „naši ľudia“ sú očistení a ďalej si spokojne nažívajú na cirkevných postoch na úkor cirkvi.

Dištriktuálne presbyterstvo sa v rámci konfliktu v škole zastalo riaditeľky Pukajovej a vyjadrilo sa, že situáciu v EZŠ chce riešiť.

V ďalšom bode programu rozdeľovalo peniaze z Fondu misie. Vyše 8 800 eur rozdelilo cirkevným zborom Rimavská Sobota, Farná, Plavé Vozokany, Horné Zelenice, Hronsek, Drienovo, Dunajsko-nitrianskemu a Hontianskemu seniorátu, zborom Turá Lúka, Kremnica, Zvolenskému, Bratislavskému a Myjavskému seniorátu, CZ Málinec, Myjava, Bratislava Dúbravka, Modra, Trnava, Ozdín, Sobotište, Senica-Čáčov, Bukovec, Modra-Kráľová.

Redakcia Lutherusu
Foto: Google Maps / Streetview

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!