Volebný systém zrejme čakajú zmeny. Je otázne, či ľuďom ponechajú právo voliť

BRATISLAVA – Online formou sa 5. septembra uskutočnilo zasadnutie generálneho presbyterstva, najvyššieho cirkevného orgánu, ktorý riadi cirkev medzi zasadnutiami synody.

Podľa správy na oficiálnom webe cirkvi bolo hlavným bodom programu prerokovanie legislatívnych návrhov, keďže 21. októbra sa v Liptovskom Mikuláši bude konať zasadnutie synody – druhé v tomto roku. Má ísť o novely cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 a cirkevného zákona č. 7/1997 o celocirkevných úlohách, ako aj zmeny viacerých zákonov v súvislosti s návrhom súdnej reformy.

Verejnosť sa však zo správy nedozvie ani slovo o tom, aké zmeny v zákonoch sa vlastne chystajú a ako sa v prípade schválenia dotknú života v cirkvi a každého jednotlivca. Vedenie ECAV podľa všetkého nepovažuje za potrebné ľuďom nič vysvetľovať, všetko drží v tajnosti a rozhoduje sa bez toho, aby sa vôbec zaujímalo o verejnú mienku a názory ľudí v cirkevných zboroch.

Novelizovať sa má aj zákon o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách. Opäť nie je jasné, čo sa v rámci novelizácie vlastne pripravuje a či prípadne zmeny nesmerujú k tomu, aby sa súčasné vedenie zabetónovalo vo funkciách. Viacerí odborníci na túto potenciálnu snahu Eľka a spol. upozorňovali už pred rokmi a vyjadrili obavu, že sa ľudia okolo neho budú pokúšať zmeniť volebný zákon tak, aby už bežní ľudia vôbec nemali právo voliť. Zákon v navrhovanej novej podobe však jeho predkladateľ Ján Matis, predseda Združenia evanjelických duchovných, podľa správy na webe napokon stiahol, keďže ho je vraj nutné dopracovať. „Generálne presbyterstvo ale v tejto súvislosti navrhuje synode ECAV prijať uznesenie, ktorým schváli zámer prípravy nového volebného modelu v ECAV a ktorým zároveň poverí generálne presbyterstvo menovať pracovnú skupinu, ktorá návrh novej volebnej legislatívy pripraví,“ píše sa na oficiálnej stránke cirkvi.

Lutherus v samostatnej správe prináša aj zistenia o plánovaných zmenách v cirkevnom súdnictve.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!