Ignorujú ďalšiu petíciu. Vedenie cirkvi opäť potvrdilo, že hlasy zdola ho nezaujímajú

BRATISLAVA – Vedeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je adresovaná ďalšia petícia. Tentoraz nesie názov Výzva na hľadanie novej podoby spolunažívania s našimi sestrami a bratmi s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Vedeniu ju odoslali 9. júna tohto roka.

Pod výzvu sa podpísali ordinovaní aj laici z celého Slovenska. Ako uvádzajú organizátori, od vedenia cirkvi nedostali na výzvu žiadnu odpoveď, a tak sa o nej rozhodli informovať aj širšiu verejnosť.

„Uvedomujeme si, že podpora LGBTI ľudí takouto formou je len jedným z potrebných krokov k dosiahnutiu nevyhnutnej zmeny. K tomu, aby sa situácia na Slovensku zlepšila, môže pomôcť, keď sa rôzne komunity, ľudia rôznych náboženských vyznaní/bez vyznania či rôznych generácií začnú spájať, lebo ide o život,“ uvádza sa v petícii s tým, že signatári sa obracajú na Zbor biskupov, Generálne presbyterstvo, Dištriktuálne presbyterstvá a Vieroučný výbor s výzvou na hľadanie novej podoby spolunažívania so sestrami a bratmi s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

„V histórii kresťanstva dochádzalo k rôznym zmenám v chápaní a interpretácii biblických textov podmienených kultúrnym a spoločenským kontextom, aj keď to v danom čase znamenalo zložité obdobie sebareflexie a ťažkých zápasov o vieru. Za kľúčové vo vzťahu k lesbám, gejom, bisexuálom a transrodovým ľuďom považujeme počúvať hlas každého jednotlivca a podporiť vzájomnú partnerskú lásku a starostlivosť o životného druha i partnerskú vernosť,“ píšu. Dodávajú, že veria v to, že ľudí spája Božia láska, ktorá vyháňa strach o seba aj strach z druhých. Takáto Láska podľa nich vedie k zjednocovaniu a nie k rozdeľovaniu členov ECAV na základe ich postoja k témam týkajúcich sa komunity LGBT.

Predsedníctvo našej cirkvi však nezareagovalo – tak, ako nereaguje na výzvy rôzneho charakteru už niekoľko rokov, de facto od svojho nástupu do funkcií. Ignorovalo výzvy Slovenskej evanjelickej jednoty, ignoruje otázky redakcie Lutherusu v snahe priniesť čitateľom aj ich názor. „Pritom odpovedať patrí medzi základné prejavy slušnosti,“ myslia si veriaci. Generálny biskupský úrad ako servisná inštitúcia tak podľa nich podčiarkuje svoju zbytočnosť, keď nedokáže ani naformulovať odpovede na prijaté písomnosti. I preto sa mnohí domnievajú, že je potrebné GBÚ zrušiť, pretože podľa nich sa tam nedá nič vybaviť a úradníci hľadia spolu s vedením len na to, ako zinkasovať čo najviac peňazí zo štátu a od veriacich, aby mali úradníci na štedré výplaty a odmeny. Podľa nami oslovených veriacich sa čoraz častejšie v zboroch objavuje názor, že takého reprezentanta cirkvi, ako je Eľko, ešte ECAV na Slovensku nemala a mnohí sa za neho hanbia.

Redakcia Lutherusu
Foto: trencin.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!