Na synodu putuje „inkvizičný“ zákon

Ak ho synodáli schvália, nepohodlní farári môžu prísť o prácu

BRATISLAVA – Zmeny, ktoré sa pod rúškom mlčania pripravujú v cirkevnom súdnictve, sa podobajú na snahu prijať inkvizičný zákon. Vedenie cirkvi si, zdá sa, túži nadobro upevniť svoju moc a uľahčiť cestu k odstraňovaniu nepohodlných.

Zákon z oblasti súdnictva a jeho zmenu by mala riešiť synoda, ktorá sa uskutoční 21. októbra v Hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. Ako sa Lutherusu podarilo zistiť, zmeny smerujú k tomu, že pôjde o „inkvizičný“ zákon, ktorým chcú dosiahnuť centralizáciu moci.

Súdny senát sa po novom má tvoriť na generálnom presbyterstve. V praxi to bude znamenať, že si presbyterstvo naskladá svoj senát podľa všetkého len z takých sudcov, ktorí budú blízki vedeniu cirkvi. Tým padne aj posledný zvyšok objektivity, ktorú majú justičné orgány mať.

Zmeny sa v prípade prijatia dotknú i disciplinárnych orgánov. Keď doposiaľ chcelo napríklad vedenie cirkvi disciplinárne riešiť niekoho z nepohodlných, prípadne inak názorovo orientovaných, muselo uprosiť príslušné predsedníctvo seniorátu na to, aby začalo disciplinárne konanie. Teraz už to v prípade odhlasovania zmien v zákone nebude potrebné a disciplinárne konania bude viesť cirkevný súd – poskladaný z „vyvolených“ sudcov. V praxi to bude znamenať, že odstraňovanie oponentov a kritikov môže nabrať rýchly spád. To má pre vedenie cirkvi zásadný význam ešte pred blížiacimi sa voľbami biskupa Západného dištriktu a generálneho biskupa a ďalších funkcionárov. Cez zrýchlené a bezproblémové súdne konania v podaní „našich ľudí“ môžu za krátky čas vyradiť z hry trebárs ľudí, ktorí by sa mohli uchádzať o spomínané posty. Zároveň môžu hladko z cirkvi vylúčiť i kritikov, ktorí síce nie sú zamestnancami ECAV, no sú jej členmi a napríklad píšu proti vedeniu cirkvi.

Zákonom sa de facto zrušia dištriktuálne súdy a vznikne prvostupňový súd, ktorý bude môcť okamžite konať. Druhostupňový súd bude na generálnej úrovni, senáty obidvoch súdov, ako už bolo uvedené, bude kreovať generálne presbyterstvo. Ďalšou animozitou je podľa synodálov fakt, že sudcovia nebudú volení znova, ale ostanú tí istí, ktorí pritom boli zvolení len na dištriktuálnej úrovni, teda len časťou cirkvi, hoci pôsobiť budú ako sudcovia aj Západného, aj Východného dištriktu v jednom prvostupňovom súde.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár