Voľby generálneho dozorcu znova sprevádza zahmlievanie: verejnosť nevie, dokedy môže navrhovať kandidátov

BRATISLAVA – Diakonia má novú riaditeľku a okolo volieb generálneho dozorcu je opäť mnoho zahmlievania. Aj tieto závery vyplynuli z dvoch rokovaní generálneho presbyterstva, ktoré sa konali 10. a 11. marca na generálnom biskupskom úrade.

Presbyteri sa podľa správy na webe venovali aj príprave nových volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Po abdikácii Jána Brozmana je toto miesto stále uprázdnené a kompetencie najvyššieho laického predstaviteľa cirkvi vykonáva zástupkyňa generálneho dozorcu a dozorkyňa Západného dištriktu Renáta Vinczeová.

Podľa publikovanej správy presbyteri prijali harmonogram volieb a pokyny na ich vykonanie. Voľby sa v cirkevných zboroch majú konať v jednom z troch termínov, a to 24. apríla, 1. mája alebo
8. mája. Verejnosť však zrejme opäť nemá právo na komplexné informácie a vedenie cirkvi spolu s generálnym presbyterstvom potvrdzuje svoju taktiku zahmlievania, netransparentnosti a utajovania informácií. Verejnosť sa totiž – napriek tomu, že do prvého termínu volebných konventov ostáva už len mesiac – nemá právo dozvedieť, kedy sa uskutoční kandidačná porada a do akého termínu možno navrhovať kandidátov. Zdá sa, že vedenie cirkvi to zatajuje cielene, aby do volieb generálneho dozorcu nemohol byť navrhnutý nik iný, okrem servilných služobníkov súčasného vedenia.

V programe rokovania generálneho presbyterstva bolo aj obsadenie miesta riaditeľa Evanjelickej diakonie. Priamo na zasadnutí sa totiž uskutočnilo výberové konanie na tento post. Podľa informácií na webstránke sa doň prihlásili štyri uchádzačky. Generálne presbyterstvo vybralo Ľubicu Szabóovú-Vysockú. Podľa zdroja Lutherusu ide o osobu blízku niekdajšiemu generálnemu biskupovi Júliusovi Filovi, ktorý je vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent a z tejto skutočnosti nikdy neučinil verejné pokánie ani voči sebe nevyvodil z funkcie. Szabóová-Vysoká pracuje v zariadení Agapé vo Svätom Jure, ktoré mal pod patronátom práve Filo.

Na generálnom presbyterstve ustanovili aj správnu radu Evanjelickej diakonie a tiež revíznu komisiu. Do správnej rady zvolili Tomáša Hybena, spoluvlastníka domova dôchodcov pod Tatrami, ktorý sa snažili prezentovať ako diakonický, a zároveň podpredsedu predstavenstva Tranoscia, známeho vďaka prevratu v Tranosciu spojeného s výmenou zámkov. Ďalej sa do správnej rady dostali Samuel Miško, Roman Porubän, Ján Juran, Kristína Lehoťanová, Beata Dobová, Denisa Dučová a Martina Brehuvová. Členmi Revíznej komisie Evanjelickej diakonie sa stali Martin Adame, Daniel Kobyľan a Eva Drdošová. O ich prepojeniach a pozadí týchto nominácií bude Lutherus informovať v ďalších číslach.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!