Vinczeová chce meniť služby Božie. Jej úloha však reflektuje hospodárske oblasti

BRATISLAVA – Na najvyšší laický post v cirkvi nastúpila po nekonečne dlhej sérii neúspešných volieb a opakujúcich sa kandidátoch Renáta Vinczeová. Na stretnutí s novinármi nedávno predstavila svoje ciele na najbližších 6 rokov funkčného obdobia.

Funkciu podľa vlastných slov nevníma ako „niečo dôležité z pohľadu riadenia, moci či dôležitosti“. Tvrdí, že je pre ňu hlavne službou vďačnosti Pánu Bohu. Uviedla, že na najvyššom poste sa chce zamerať na cirkev ako organizáciu, súčasť spoločnosti a duchovné spoločenstvo. Dôraz vo svojej funkcii chce klásť aj na pôsobenie v ekonomickej oblasti. Chystá sa tiež pozrieť na cirkevnoprávne predpisy, v ktorých je vraj veľa nedostatkov.

Ako uviedol portál Postoj, Vinczeová sa chce zamerať na to, aby cirkev nežila len sama pre seba. Nechce, aby evanjelici boli zatvorení v kostole a slúžili iba sebe, ale „aby to bola cirkev, ktorá je súčasťou spoločnosti a mala v nej svoje dôležité postavenie a význam. Či hovoríme o školách, alebo sociálnych službách“. Pokračovať chce v pomoci cirkvi Ukrajine či naštartovať službu v nemocniciach. Dôležité podľa nej je, aby evanjelici nechodili do kostola len zo zvyku a boli živým spoločenstvom. Myslí si, že sa to dá dosiahnuť cez misijné podujatia, „aby sme svoju činnosť neznižovali na klasické služby Božie a na štandardné aktivity, ale hľadali nové formy, ako osloviť mladých“. Podľa nej služby Božie v súčasnej podobe nie sú pre mladých ľudí oslovujúce.

Vinczeová deklarovala, že sa chce sústrediť aj na rozdelenie v cirkvi. Nešpecifikovala však, akou formou chce prispieť k zmierneniu napätia, ktoré v nej panuje od volieb generálneho biskupa.

Z vyjadrení pre médiá sa ukazuje, že dozorkyňa Vinczeová nevie, čo je náplňou jej práce na tomto poste. Hlavnou úlohou sú totiž majetkové a hmotné veci cirkvi – ako to jasne uvádzajú cirkevnoprávne predpisy: „zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie cirkevného majetku a dozerá na hospodársku činnosť cirkvi.“ „Ona však chce meniť služby Božie, ich liturgiu a obsah, misiu aj konfirmačnú prípravu a ďalšie veci, len aby sa stali atraktívnymi pre mládež. Pritom služby Božie sú úlohou duchovných v cirkvi. Aj z tohto dôvodu napríklad bohoslužobný či vieroučný výbor v ECAV tvoria len duchovní, pretože sa na nich riešia otázky vierouky a služieb Božích,“ pohoršujú sa evanjelickí duchovní. Vinczeová to však pochopila po svojom. Dodávajú, že namiesto toho, aby sa starala o cirkevné zbory a pomáhala im v hospodárskej oblasti, tak sa od nich snaží len vyberať peniaze. K tomu všetkému sa plánuje orientovať na veci, ktoré patria do rúk duchovným, hoci v skutočnosti sa od nej očakáva starostlivosť o zveľaďovanie cirkevného majetku. „Zdá sa, že v súčasnej ECAV je tak všetko naopak: dozorkyňa chce riešiť bohoslužobné záležitosti – a na post dozorcu v Západnom dištrikte kandiduje ordinovaný duchovný,“ vyjadrili svoje rozhorčenie duchovní. Podľa nich je aj na veriacich, aby tento nezdravý vývoj zastavili a žiadali nápravu aj za cenu, že cirkev prestanú finančne dotovať do času, kým takíto „falošní proroci“ neodídu zo svojich postov.

Redakcia Lutherus
Foto: redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!