Ohýbanie zákonov v Eľkovom podaní: platí len to, čo sa hodí vedeniu

BRATISLAVA – Opäť vyhrážky medzi riadkami. Vedenie cirkvi stupňuje tlak na tzv. výpalné a snaží sa zastrašovať aj tie cirkevné zbory, ktoré stoja pevne na svojich zásadách a presvedčení. Napriek tomu, že mnohé zborové konventy vyjadrili svoj názor proti plateniu do netransparentného fondu, vedenie sa snaží z nich peniaze dostať aj cestou „upozornení“.

Práve také Upozornenie prišlo do cirkevných zborov s podpisom nelegitímne zvolených generálneho biskupa Eľka a novej generálnej dozorkyne Vinczeovej. List je datovaný do obdobia pred konaním zborových konventov a pred zasadnutiami zborových presbyterstiev. Vedenie cirkvi sa v ňom snaží zdôrazniť, že orgány cirkevnoorganizačných jednotiek majú presne vymedzené právomoci. „Byť predstaviteľom ECAV na Slovensku nie je formalita. Je to účasť na každodennom živote cirkvi so všetkými právami a povinnosťami, úlohami v oblasti duchovnej, ako aj organizačno-právnej. Preto Vás prosíme, aby ste venovali náležitú pozornosť zasadnutiam orgánov COJ na všetkých úrovniach, a pokiaľ si to situácia vyžaduje, aby ste v záujme zabezpečenia disciplíny a dodržiavania cirkevných a iných právnych predpisov dôsledne uplatňovali kompetencie vyplývajúce z charakteru a povahy funkcií, ktoré v ECAV na Slovensku zastávate,“ nabádajú Eľko s Vinczeovou. Je zrejmé, že pod dodržiavaním disciplíny majú na mysli potlačenie každého potenciálneho odporu voči plateniu tzv. výpalného. Zborom medzi riadkami ukazujú, kde je ich miesto v očiach súčasného vedenia. Aj keď ide o samostatné právne subjekty, rozhodnutia, ktoré prijímajú na konventoch, sa musia riadiť vôľou predsedníctva cirkvi. Inak hrozia problémy.

V liste s názvom Upozornenie podčiarkujú, že je „povinnosťou každého dbať na to, aby sa neprijímali rozhodnutia, ktoré odporujú platným právnym predpisom“ s tým, že ak sa na úrovni zboru prijme uznesenie, ktoré odporuje platným cirkevným predpisom, je nielen právom, ale aj povinnosťou upozorniť na jeho protiprávnosť a napadnúť ho odvolaním. „Neupozornenie na protiprávnosť vedie k tomu, že sa nerešpektujú právne predpisy a prijímajú sa rozhodnutia (uznesenia), ktoré sú v príkrom rozpore s platnými cirkevnými predpismi. Zodpovednosť je na každom z nás, aby sme upozornili na nesprávnosť a využili možnosť nápravy, ktorú máme. Prehliadanie pochybení a schvaľovanie chybných rozhodnutí vedie k tomu, že sa stávajú právoplatnými uznesenia, ktoré sa nielenže nikdy nemali prijať, ale nemali zostať ani nepovšimnuté na úrovni vyššej COJ.“

Mnohé zbory, ktoré sa po doručení Upozornenia obrátili na redakciu Lutherusu, za týmto listom vidia snahu dotlačiť presbyterstvá a konventy na úrovni cirkevných zborov k lojálnemu plateniu do tzv. Fondu finančného zabezpečenia. „Podľa nás v liste narážajú na to, aby cirkevné zbory neprijímali uznesenia, že nebudú platiť do tohto fondu, lebo tým vraj idú proti zákonu, keďže synoda prijala zákon, že je to povinné. Myslíme si, že na zodpovednosť chcú brať farárov za to, že neupozornili na – podľa vedenia – nezákonné uznesenie. Takto chcú jednoducho donútiť zbory cez farárov, aby platili. Je nám jasné, že vedenie zas pritvrdzuje vo svojom konaní, no sme odhodlaní hájiť svoje postoje i samostatnosť v rozhodovaní. Vedenie cirkvi už svojím nátlakom zachádza priďaleko, no netreba sa vzdať,“ myslí si jeden z duchovných, ktorého redakcia oslovila. On sám pritom pripomenul zásadný prípad nerešpektovania cirkevnoprávnych predpisov a zákonov z minulosti, ktorý sa udial pri voľbe Slavomíra Hanusku za dozorcu Západného dištriktu.

„Veľa evanjelikov a. v. si určite spomenie, že práve Eľko (vtedy ešte nebol biskupom, pozn. red.) v tom čase hrubo porušil CPP. Vo svojom zbore v Nitre vtedy nevykonal volebný konvent, lebo „on ako osoba“ sa nestotožnil s tým, že na post dozorcu nekandiduje človek, ktorého by tam chcel vidieť. Išlo o B. Beňucha. Dokonca na Biskupskom úrade ZD skartovali hlasovacie lístky z cirkevných zborov, a tak protiprávne zmarili celé voľby,“ pripomína farár.

Vtedajší generálny biskup Miloš Klátik na margo tejto kauzy v tom čase, keď sa tak dialo, adresoval Eľkovi slová: „Brat Ivan, keď bol kandidovaný brat Hanuska, hlasoval si? Dal si hlasovať vo svojom CZ v Nitre, alebo aj tí ďalší? Neporušili sa v tomto zmysle tiež CPP? Viete o tom, že potom sa skartovali jednotlivé hlasovacie lístky a každý si tu z toho srandu robil. Kam sme sa to dostali? Začalo sa to niekde úplne inde ako na tých, na ktorých teraz ukazujete prstom.“ (Poznámka: I. Eľko ako zborový farár v Nitre nevykonal volebný konvent, keď kandidoval na dozorcu ZD S. Hanuska. Neuposlúchol vtedy nariadenie kompetentného orgánu, že voľby sa majú konať.)

Je evidentné, že samotný Eľko ako farár a niekdajší senior nedodržiaval, ba priam vedome pošliapaval cirkevnoprávne predpisy, no teraz voči cirkevným zborom moralizuje o ich dodržiavaní. Všimli si to viacerí duchovní, ktorí si pamätajú jeho konanie z vtedajších volieb. „A to je len jedna z vecí, kde z jeho strany došlo k porušeniu CPP,“ zdôrazňuje iný duchovný, ktorý sa tiež pozastavuje nad obsahom zaslaného Upozornenia.

Faktom je, že pod súčasným vedením sa mnohé z cirkevnoprávnych predpisov stali len zdrapom papiera. Napríklad časť, kde sa hovorí o vedomostiach konfirmanda, ktorý má okrem iného vedieť 30 piesní zo Spevníka, bola synodálom na smiech. „Keby si na konvente prijali uznesenie, že to takto robiť nebudú, hádam by ich Eľko aj pochválil. Ale keď ide o peniaze, trvá na naplnení cirkevnoprávnych predpisov do poslednej bodky. Žijeme, žiaľ, v úžerníckej cirkvi. Vedenie robí všetko preto, aby zlikvidovalo cirkevné zbory. Kým katolícka cirkev sa rozrastá, ECAV je akoby v likvidácii. Aby sme sa nedožili toho, že naše kostoly budú patriť katolíkom, lebo mám pocit, že aj k tomu smeruje súčasné vedenie. Niekedy sa to javí, že cielene podporujú jej úpadok, aby prišla o svoj majetok. Už som započul ironické poznámky od veriacich v zmysle, že príchod Vinczeovej na post generálnej dozorkyne je vlastne pozitívny, lebo prišla oslobodiť cirkev – od majetku, a konečne tu začne ECAV odznova očistená od kadejakých prílepkov a príživníkov. Tí sa totiž v ECAV držia len kvôli hmotnému prospechu,“ vyjadril sa farár, ktorý v cirkvi pôsobí niekoľko desaťročí.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!