Vedenie ČCE privítalo delegáciu 
zo Sliezskej ev. a. v. cirkvi SCEAV

Zástupcovia Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania (SCEAV) navštívili od 16. do 17. januára 2023 ústredie Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE). Spoločne rokovali o aktuálnych témach i výzvach.

Sedem členov cirkevnej rady SCEAV sa zišlo so synodnou radou ČCE a so zástupcami ústrednej kancelárie, aby spoločne rokovali o aktuálnom dianí vo svojich denomináciách aj v českej ekumene.

Na programe sa objavili témy ako formy práce s mládežou (jej vzdelávanie, hodnoty a nádeje…), ordinácia žien v cirkvi (špecifiká ich služby, otázky rodu), digitalizácia niektorých agend v cirkvi, hospodárenie (skúsenosti so samofinancovaním, výhľad do budúcnosti, príklady dobrej praxe…) alebo práce diakonií. Reč bola tiež o prevencii zneužívania moci v cirkvách, resp. otázka, ako také javy účinne odhaľovať a eliminovať.

Okrem biskupa Tomáša Tyrlíka, jeho námestníka Martina Piętaka a cirkevného kurátora Vladislava Blahuta sa návštevy zúčastnili personalistka a vedúca ekonómka SCEAV Alena Kukuczová, pastor Roman Brzezina a neordinovaní členovia cirkevnej rady Daniel Szmek a Jiří Ziętek. Za ČCE boli okrem členov synodnej rady prizvaní aj pracovníci oddelenia ekumenických vzťahov Ústrednej cirkevnej kancelárie (ÚCK) Pavol Hanych a Daniela Hamrová a tajomník ÚCK Martin Balcar.

Obdobné návštevy sa konajú pravidelne, pretože obe inštitúcie prechádzajú podobnými procesmi a riešia porovnateľné problémy.

Zdroj: e-cirkev.cz

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár