Biblickým heslom na rok 2023 je biblický verš „Ty si Hospodin, ktorý ma vidí.“ (1M 16, 13)

PRAHA – Biblickým heslom roku 2023 je v Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) v ČR, ako aj v ECAV na Slovensku či v iných cirkvách verš z 1. knihy Mojžišovej 16, 13: „Ty si Hospodin, ktorý ma vidí.“

K uvedenému biblickému veršu vydalo predsedníctvo ČCE synodný senior Pavol Pokorný a synodný kurátor Jiří Schneider stanovisko a prianie svojim veriacim, nech tohtoročné biblické heslo povzbudí prehliadaných a otvorí oči kresťanov pre nenápadných okolo nás. Nech ústa a srdcia kresťanov chvália Pána Boha, ktorý vidí.

V stanovisku tiež uviedli, že kde-kto túži po tom, aby ho bolo vidieť. Reklamné plochy sú čoraz väčšie. Kandidáti na všemožné funkcie prezentujú svoje portréty. Na monitoroch počítačov a na obrazovkách televízií každú chvíľu vyskakujú ponuky a obrázky, ktoré sme si nevyžiadali, ale ony si žiadajú našu pozornosť. Na sociálnych sieťach sa zápasí o záujem globálnej dediny. Zasiahnuť čo najviac používateľov. „Ponúknuť šokujúce výrazy, otriasajúce snímky. Cirkev tiež túži dostať sa do médií, zaujať. Máme pocit, že kto sa nezviditeľní, ako by nebol. Nebyť videný znamená stratu, zabudnutie, smrť,“ poukazuje predsedníctvo ČCE.

Podľa ich vyjadrenia slová, ktoré sú tohtoročným biblickým heslom, hovorí žena stratená na púšti. „Tehotná Hagar na úteku pred svojou mocnou pani Sárajou. Hagar je otrokyňa. Slúžka, náhradná matka. Strápená. Ponížená. Posledná z posledných. Ale práve ju Hospodin vidí! Práve k nej sa prihovára. Uisťuje ju, že sa jej zastane. A Hagar Bohu uverí, vďaka Jeho pohľadu sa narovná, ožije,“ uviedli.

Ďalej utrápených povzbudili, že Ježiš sa podľa svedectva evanjelií pozerá okolo seba Božími očami. „Dobre vidí najmä tých stratených, zatratených, maličkých, slabých, zabudnutých, nepatrných. Vidí tých, ktorí sú pre beh sveta neviditeľní. Vyťahuje ich na svetlo, zastáva sa ich, uisťuje ich o Božej priazni, a tým im dáva nádej,“ zdôraznili v stanovisku. Zároveň dodali, že svojim učeníkom a poslucháčom Ježiš odkazuje: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!