V obci Hrachovo si pripomenuli 670. výročie prvej písomnej zmienky

HRACHOVO – V 12. nedeľu po Svätej Trojici 27. augusta sa v Evanjelickom kostole v Hrachove uskutočnili ekumenické služby Božie. Zúčastnili sa na nich emeritný biskup Milan Krivda s manželkou aj rímskokatolícky farár Myroslav Ščerban.

Obec Hrachovo má za sebou slávnu históriu, a preto si slávnostne pripomenulo už 670. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V 14. storočí bol v strede obce postavený hrad. Po tom, čo bol v roku 1909 zničený, nezostali po ňom ani ruiny – na jeho mieste dnes už stoja domy – priestor hradu je od roku 1950 zastavaný. Hrad mal aj vlastný hradný kaštieľ, v ktorom bol väznený Juraj Jánošík, čo dokazujú aj historické dokumenty.

V kázni na službách Božích biskup Krivda zdôraznil, aby veriaci s vďakou a úctou spomínali na svojich predkov, ktorí boli veriacimi v Pána Boha, a tak im dali príklad hodný nasledovania.

Domáci si tiež pripomenuli úspechy predkov a tešia sa na nové výzvy, ktoré ich čakajú nasledujúce obdobie. Cirkevný zbor Hrachovo totiž čakajú viaceré rekonštrukcie sakrálnych objektov.

Ministerstvo kultúry SR im na tento účel poskytlo dotácie z programu Obnovme si svoj dom – podprogram Obnova kultúrnych pamiatok, a to na pokračovanie v reštaurovaní mortuária v Evanjelickom a. v. kostole v Nižnom Skálniku vo výške 5 000 eur (Zmluva MK-9569/2022-180). Obec Čerenčany poskytla dotáciu vo výške 500 eur na elektroinštaláciu v Evanjelickom kostole v Čerenčanoch a obec Hrachovo poskytla dotáciu vo výške 2 500 eur na statický posudok prasklín v múroch a v klenbe evanjelického a. v. kostola v Hrachove.

Na mieste terajšieho Evanjelického kostola v Hrachove stál predtým drevený gotický evanjelický kostol a. v. z roku 1485. Z neho sa zachoval už iba renesančný oltár a maľované epitafy; boli prenesené do nového kostola. Tento bol postavený v roku 1808 v klasicistickom štýle s barokovými prvkami a dvakrát prestavaný v rokoch 1928 a 1946. Na južnej strane veže je zamurovaný detail neskorogotického okna s plamienkovou kružbou, ktorý pochádza z niekdajšej stavby hradného kaštieľa. Pri oltári sa nachádzajú pochované pozostatky Františka Jákoffyho – pána hradu.

Rastislav Bálint, presbyter

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!