V Modre sa rozlúčili so zosnulým evanjelickým farárom Ivanom Tóthom

MODRA – Vo veku 94 rokov zomrel 17. septembra evanjelický a. v. farár Ivan Tóth, ktorý pôsobil aj ako univerzitný pedagóg. Informáciu o jeho odchode do večnosti priniesla webová stránka cirkvi s tým, že pohrebná rozlúčka sa bude konať 21. septembra v  modranskom slovenskom evanjelickom a. v. kostole.

Ivan Tóth pochádzal z Trlinku, dnes s názvom Vinosady. Narodil sa 6. novembra 1926. Jeho otec Šimon bol vinohradníkom a maloroľníkom, mama Zuzana porodila 6 detí. Podľa Ústavu pamäti národa (ÚPN) najstaršia sestra Katarína zomrela ešte v roku narodenia 1919. Elena, najmladšia sestra, sa narodila v roku 1933, ale nedožila sa ani štyroch rokov. Detstvo prežil so staršími sestrami Zuzanou a Máriou, ako aj o dva roky mladším bratom Pavlom. „Pásol som husi, neskôr som pásol kravy, potom som sa priúčal roľníckym prácam, vedel som kosiť, aj môj brat mladší, vedel som orať na kravách, ba neraz som povedal, že keby môj otec bol mal aspoň voly, tak nikdy nejdem študovať. Tak sa mi páčila tá roľnícka práca,“ spomínal Ivan Tóth pre ÚPN.

Po maturite začal študovať Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a videl udalosti po Februári 1948. V marci toho roku prestúpil na štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Keďže nemal základné znalosti gréčtiny a hebrejčiny, tak sa rozhodol od septembra 1948 znova zapísať do prvého ročníka, aby si dôkladnejšie osvojil základy jazykov pre štúdium teológie. V roku 1952 úspešne ukončil školu a 5. októbra 1952 ho v Trnave ordinoval generálny biskup Ján Chabada. Vojenskú službu strávil v pomocných technických práporoch, okrem iného v uhoľných baniach v Litvínove. Napriek tomu, že tam ochorel, musel pokračovať v dolovaní uhlia. Bol nútený prejsť viacerými profesiami, ako boli murár či baník. 

Web cirkvi v jeho životopise uvádza, že v roku 1954 sa stal kaplánom v Tisovci. „Bol tam do 31. augusta 1955 a to obdobie považoval za jedno z najšťastnejších, prišla za ním aj manželka. Potom bol preložený do Popradu. Vzdal sa kaplánskej služby a rok aj pol pracoval na pozemných stavbách ako pomocný účtovník,“ informuje webstránka.

Počas duchovnej služby Ivan Tóth pôsobil i v Mengusovciach, Modre-Kráľovej a od roku 1987 prednášal na evanjelickej bohosloveckej fakulte. Pôsobil tam do veku 75 rokov.

Redakcia Lutherus
Foto: upn.gov.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!