V Mníchove inaugurovali nového biskupa, ktorý chce zmierovať

MNÍCHOV – V nedeľu 25. februára bol na slávnostných službách Božích inaugurovaný do úradu evanjelického regionálneho biskupa pre Mníchov a Horné Bavorsko Thomas Prieto Peral.

V nedeľu o desiatej hodine dopoludnia na slávnostnú bohoslužbu do Kostola svätého Lukáša prišli nielen vysokí cirkevní predstavitelia Mníchova a Horného Bavorska, ale aj hostia zďaleka: pricestovali vedúci programu kresťanskej pomoci v severnom Iraku Emanuel Youkhana, ako aj psychologička Ursula Mukarkerová, riaditeľka traumatologického centra „Krídla nádeje“ v Betleheme, protestantskej nadácie, ktorá podporuje traumatizovaných ľudí v krízových oblastiach sveta a ktorú Thomas Prieto Peral kedysi spoluzakladal. Ako bývalý poradca pre ekumenizmus a svetovú zodpovednosť v regionálnom úrade protestantskej cirkvi vybudoval aj organizáciu na pomoc kresťanom na Blízkom východe.

Thomas Prieto Peral precestoval kus sveta. Nie ako dovolenkár, ale ako misionár v mene cirkvi navštívil ľudí v krízových oblastiach, v Severnom Iraku, v Sarajeve a na mnohých ďalších miestach. Priatelia Perala žijú v Izraeli a na palestínskych územiach. Bolo mu jasné, povedal nedávno v rozhovore pre Süddeutsche Zeitung, že v súčasnosti je aj vyjadrenie empatie bez toho, aby sa človek bezpodmienečne zaviazal k nejakému príbehu, „také politické a kontroverzné, že okamžite otvára obrovské diskusie“.

Zostať však mimo nich pre 57-ročného kňaza neprichádza do úvahy. Thomas Prieto Peral je politicky orientovaný človek a taká bola i jeho kázeň, ktorú predniesol v nedeľu pri slávnostnej inaugurácii za evanjelického krajinského biskupa Mníchova a Horného Bavorska.

Vo svojej inauguračnej kázni nový regionálny biskup povedal, že na neho vždy zapôsobila nádej, ktorú vyžarujú ľudia v týchto regiónoch, stavitelia mostov a tvorcovia pokoja medzi nimi: „Nesledujú logiku násilia, ktorej odpoveďou je vždy len ďalšie násilie – majú odvahu vidieť jednotlivých ľudí aj na druhej strane, priblížiť sa k nim, začať s nimi robiť projekty.“ Mať sebadôveru a slobodne konať, aj k tomu chce vyzývať.

V Mníchove, kde bolo najmä po teroristických útokoch Hamasu 7. októbra výrazne narušené spolužitie medzi židovskou a moslimskou komunitou, niektorí toto posolstvo prijali so záujmom. Hosťami na bohoslužbe a následnej recepcii v Starej radnici boli aj predsedníčka Židovskej obce Charlotte Knoblochová a imám z Penzbergu Benjamin Idriz. Prieto Peral chce podporiť aj „tvorcov pokoja medzi kresťanmi, židmi a moslimami“ v Mníchove a Hornom Bavorsku. „Takže ani pri druhom výročí vojny na Ukrajine a tvárou v tvár hroznému teroru v Izraeli a mnohým obetiam vojny v Palestíne sa nevzdávam nádeje na mier.“

Prieto Peral, ktorý sa ujal funkcie 1. novembra, nahradil Christiana Koppa, ktorý bol zvolený za krajinského biskupa. V kázni na slávnostnej bohoslužbe sa zameral na príbeh o uzdravení stotníkovho syna z Novej zmluvy: „… povedz len slovo a ozdravie môj sluha.“ Tieto slová adresoval Ježišovi rímsky stotník z Kafarnaumu, ktorý nebol ani kresťan, ani Žid, ale prosil Ježiša, aby pomohol jeho ochrnutému sluhovi. Tým porušil prísny zákaz styku Rimanov s miestnymi Židmi, a teda aj s rabínom Ježišom. Prieto Peral zdôraznil, aké dôležité je bezvýhradne stáť po boku postihnutého človeka.

Takúto bezpodmienečnú podporu teraz potrebujú aj obete sexuálneho zneužívania v evanjelickej cirkvi. Regionálny biskup poukázal na štúdium ForuM o zneužívaní zo strany evanjelických duchovných v Evanjelickej cirkvi a. v. (EKD) a v Diakonii, zverejnenú koncom januára. Bývalý biskup Kopp, ktorý na bohoslužbe predstavil Prieto Perala, uviedol, že tím odborníkov preskúmal údaje od roku 1946 z 20 nezávislých krajinských cirkví a 17 diakonií spadajúcich pod EKD a dospel k zarážajúcim číslam. V štúdii sa hovorí minimálne o 2 225 obetiach – deťoch a mladistvých – a 1 259 vinníkoch. Väčšina zneužívaných mala pritom menej ako 14 rokov.

Nový regionálny biskup, ktorý je zároveň vyštudovaný traumatológ, má široký rozhľad a vie, ako pristupovať k takýmto konfliktom.

Prieto Peral už riešil konfliktné procesy v 150 zboroch s takmer 432 000 členmi, za ktoré je teraz zodpovedný ako regionálny biskup: ide o doteraz najväčšiu štrukturálnu zmenu v protestantskej regionálnej cirkvi, ktorá sa stala nevyhnutnou v dôsledku ubúdania členov a masívneho úbytku peňazí z cirkevných daní. Ako referent pre teologické plánovanie v regionálnej cirkvi bol v uplynulých siedmich rokoch zodpovedný za riadenie tohto procesu a vo svojej novej funkcii ho chce realizovať.

Prieto Peral, ktorý vyrastal v Grafrate, kde teraz žije, je ženatý s katolíckou univerzitnou profesorkou a rodáčkou zo Španielska Mariou Begoñou Prieto Peral. Spolu s ich tromi dospelými deťmi stáli v nedeľu pri oltári v Kostole svätého Lukáša, obklopení ekumenickými spoločníkmi.

„Dôveru, aká existuje v rodine, potrebuje aj naša spoločnosť,“ konštatoval na záver svojej inauguračnej kázne nový, politicky orientovaný regionálny biskup. „Potrebuje dôveru aj v ľudí na zodpovedných pozíciách a v inštitúcie. Každý, kto rozdúchava politickú nedôveru, kto štve jednu skupinu proti druhej, kto rozdúchava nechutný antisemitizmus a rasizmus, paralyzuje túto krajinu a ničí ľudí.“

Autor: Andrea Schlaier
Zdroj: Süddeutsche Zeitung
Foto: Florian Peljak

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!