Synoda sa bude konať v Žiline, schválilo to generálne presbyterstvo

Odsúhlasilo aj predaj majetku cirkevných zborov

ZVOLEN – Príprava na tohtoročnú synodu mala byť jadrom programu zasadnutia generálneho presbyterstva v tretí májový deň vo Zvolene. Synoda sa uskutoční 1. júna v Žiline, verejnosť však nevie dokopy nič o tom, aké záležitosti na nej mieni vedenie cirkvi preberať a schvaľovať. Synoda bola pôvodne naplánovaná na dva dni, no napokon sa uskutoční len počas jedného dňa. Dôvody ECAV nevysvetlila.

Odpoveď na to nedalo ani generálne presbyterstvo. Zo všeobecnej správy, ktorú po jeho rokovaní umiestnili na cirkevný web, sa čitateľ dozvie de facto len to, že presbyteri sa venovali správam, ktoré budú prednesené na synode. Konkrétne sa však nemožno dozvedieť o žiadnych pripravovaných zmenách – či už sa budú týkať volebného systému v cirkvi, alebo reštrukturalizácie. „Naznačuje to, že vedenie opäť chce, aby sa také zásadné zmeny poschvaľovali potichu, a evanjelici ich už budú musieť iba bez diskusie prijať. Aj v našom zbore, sledujúc tieto praktiky a metódy, sa veľa veriacich pýta, aký má vôbec zmysel chodiť na konventy, keď sa tam nesmie o ničom diskutovať, len všetko mlčky prijať. Už to vnímajú len ako grémium, na ktorom majú cirkevným predstaviteľom všetko odhlasovať podľa ich predstáv, a môžu ísť domov,“ povedal redakcii zborový dozorca zo stredného Slovenska s tým, že ľudia nemôžu klásť otázky ani vyjadrovať svoj názor. Tu je podľa neho koreň nezáujmu evanjelikov o účasť na konventoch, sú totiž presvedčení, že pre predstaviteľov cirkvi sú len figúrky. „U nás sa mnoho veriacich zamýšľa nad tým, načo majú platiť dane, keď v ECAV je všetko len o peniazoch a umlčiavaní kritických hlasov, a na druhej strane radových cirkevníkov nemajú za nič,“ doplnil dozorca.

Generálne presbyterstvo na májovom rokovaní odsúhlasilo predaj majetku viacerých cirkevných zborov. Mnohé zbory však podľa informácií Lutherusu predávajú majetky len preto, aby mali z čoho zaplatiť do Fondu finančného zabezpečenia, a už dnes sa pýtajú, z čoho budú platiť, keď všetko predajú. Pritom to všetko robia iba preto, aby mal farár na výplate o dvesto eur viac – a dobre vedia, že najviac z toho profitujú biskupi, ktorí do fondu nijako neprispievajú, iba z neho berú niekoľkonásobne viac k svojej mzde ako farári, ktorých zbory musia platiť „výpalné“. Spomínaný dozorca sa pre Lutherus vyjadril, že je smutné vedieť, ako duchovní vrátane biskupov likvidujú zbory namiesto toho, aby konali misiu. „Súhlasím s názormi, ktoré som sa už nie raz dočítal v Lutheruse, že ECAV takýto úpadok nezažila ani za komunizmu. Správanie duchovných je horšie ako vtedy, oveľa horšie,“ podotkol.

Na rokovaní vo Zvolene generálni presbyteri prerokovali správy synodálnych výborov: školského, mediálneho, právneho, vieroučného, bohoslužobného, výboru misie, výboru zahraničnej misie a výboru cirkevnej hudby a hymnológie. Zaoberali sa aj správami účelových zariadení ECAV a ďalšími organizáciami. Generálni presbyteri sa oboznámili aj s hospodárením fondov cez správy Podporného cirkevného fondu, Sociálneho fondu, Fondu na podporu EBF a Fondu Generálnej podporovne.

Ďalším bodom bolo vyhlásenie volieb generálneho biskupa, o ktorých Lutherus informuje v samostatnom článku. Na presbyterstve doplnili aj členov Ekumenického výboru ECAV: stali sa nimi Jana Pabáková, Pavel-Andrei Prihracki a Ján Molčan.

Redakcia Lutherusu
Foto: facebook ZD ECAV

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!