V cirkvi si malá skupina vytvorila „vládu“ aj „parlament“

Zrejme len tá rozhodne o zmene volebného zákona

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Na synode sa zaoberali okrem disciplinárnej a súdnej legislatívy aj snahou o zmenu volebného zákona. Blížia sa totiž voľby generálneho biskupa a podstatná časť verejnosti aj duchovných si myslí, že súčasný generálny biskup Ivan Eľko by sa rád vo funkcii zabetónoval, nakoľko by – vzhľadom na stav cirkvi – už nemusel byť pre voličov prijateľný.

Na synodu do Liptovského Mikuláša mal byť predložený zámer nového volebného modelu. V jeho rámci sa mal novelizovať zákon o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách. Predkladatelia sa oháňali argumentom, že volebný systém tak bude pružnejší a vraj sa obmedzí možnosť manipulovať voľby. Napokon však z návrhu vyplynulo viacero nejasností, takže bol stiahnutý. Tlak na zmenu volebného modelu však pokračuje. Synoda prijala uznesenie, v ktorom dáva generálnemu presbyterstvu za úlohu vymenovať pracovnú skupinu, ktorá bude pripravovať nový volebný zákon, a ten má byť hotový do februára budúceho roka.

Stanovený termín svedčí o tom, že súčasné vedenie si chce pripraviť pôdu pred budúcoročnými voľbami generálneho biskupa. Synodáli tak schválili, že do februára má byť nielenže kreovaná komisia, ale aj pripravený nový návrh zákona. To vyvolalo prekvapenie v radoch synodálov, keďže si mysleli, že hlasujú len za vytvorenie pracovnej skupiny. Nakoniec nevedomky odklepli, že februárový termín už platí aj pre samotný návrh volebného zákona. Niektorí hlasujúci sa v zákulisí vyjadrili, že legislatíva bude zrejme šitá na mieru práve Eľkovi alebo niekomu im prijateľnému. Predpokladá sa, že sa chystá znova kandidovať na ďalšie funkčné obdobie, hoci v evanjelickej verejnosti silnejú hlasy, že túto cirkev doviedol do katastrofálneho stavu. „Nemá žiadnu pozíciu vo vzťahu k štátu, nie je preň adekvátnym partnerom. Jeho zastupovanie cirkvi navonok je úbohé, takisto komunikácia. Nehovoriac o tom, ako sa správa on aj ľudia okolo neho k požiadavkám členov cirkvi. Veď jediné, čo celé svoje funkčné obdobie presadzuje, je vymáhanie peňazí do Fondu finančného zabezpečenia,“ myslí si farár, ktorého oslovila redakcia Lutherusu. Dodal, že Eľko sa namiesto riešenia problémov a majetkových káuz venoval prepúšťaniu nepohodlných farárov zo služby. Za jeho účinkovania odišlo najviac duchovných, vyprázdnili sa kostoly a narušili vzťahy, konštatoval farár, ktorý si neprial byť menovaný vzhľadom na stále riziko perzekúcií zo strany vedenia cirkvi len pre iný názor. „Stačí sa pozrieť na web cirkvi. Sú tam prevažne len podnety na rôzne zbierky, takže znova len peniaze. O peniazoch a otváraní peňaženky boli predsa aj relácie v médiách, kde bol Eľko účastníkom,“ pripomenul.

Viacerí členovia cirkvi, ktorí sa zaujímajú o jej aktuálny stav, vyjadrili názor, že volebný zákon sa má meniť hlavne preto, aby Eľko alebo niekto, koho majú v úmysle dosadiť za biskupa, bol hneď bezproblémovo zvolený a ostal vo funkcii zabetónovaný na dlhé obdobie. Obávajú sa tiež, že za zákonom môže stáť Ján Bunčák, od ktorého by nevzišlo nič dobré, ako to ukázali aj jeho koncepcie súdnej reformy, ktorá vyzerala ako inkvizičný zákon. Našťastie nebola prijatá, hoci na synode neprešla iba o jediný hlas.

Pokiaľ ide o volebný zákon, je otázne, či sa na verejnosť dostane skôr ako na synodu a či k nemu bude aj diskusia v cirkevných zboroch. Mnohí plánujú sledovať, či v zákone ošetria aj vôľu veriacich zrušiť kandidačné porady, ktoré v posledných rokoch predvyberajú kandidátov a ďalších bezdôvodne vylučujú. K voľbám tak púšťajú len svojich ľudí, čo znamená, že popierajú demokratické princípy, ktorými sa vždy hrdila evanjelická a. v. cirkev.

Dnes sa to javí tak, že v cirkvi si malá skupina vytvorila „vládu“ aj „parlament“, keďže ambiciózni cirkevní funkcionári pochopili, že nemajú šancu preraziť vo svetskej politike, aj keď sa o to mnohí pokúšali. Teraz v cirkvi začali uplatňovať mocenské praktiky, vyberať dane od veriacich a ťažiť z cirkevného majetku.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!