V cirkvi bude voľba generálneho biskupa, vo Východnom dištrikte budú voliť dozorcu

Veriaci sa obávajú, že kandidátov budú vyberať podľa svojich osobných sympatií alebo antipatií

Voľby v cirkvi budú znova neštandardné. Okrem toho, že sa – ako to pod diktátom súčasného vedenia veriaci zažívajú pravidelne – očakáva ďalšie vylučovanie nepohodlných kandidátov, tentoraz voľby aj podozrivo spojili. Kriticky mysliaci evanjelici sa pýtajú, čo má vedenie ECAv za lubom, keď sa rozhodlo pre podivné praktiky.

Tento rok sa v cirkvi bude voliť generálny biskup aj dozorca Východného dištriktu. Kandidačná porada pred voľbami dozorcu VD sa uskutoční 25. mája – no samotné voľby budú až v septembri. Podobne je to aj v prípade volieb generálneho biskupa, keď kandidačná porada má zasadnúť 19. júna a voľby budú tiež až v septembri. Duchovný, ktorý sa roky zaoberal právnymi záležitosťami v prostredí cirkvi, si myslí, že cirkevní predstavitelia čakajú na synodu, ktorá bude podľa všetkého bez diskusie s verejnosťou riešiť zmeny volebného zákona.

Je zrejmé, že hlavnou témou volieb bude opäť ich nedemokratický priebeh a vylučovanie kandidátov. Voliči sa tak dostanú do rovnakej pozície ako pri každých voľbách za posledné roky – na konventy prídu len mechanicky odhlasovať predvybratých kandidátov, ktorí vyhovujú súčasnému vedeniu a zaručia pokračovanie takejto línie vedenia cirkvi aj naďalej. Akýkoľvek náznak iného názoru bude podľa všetkého umlčaný ešte na kandidačnej porade, resp. pred ňou.

„Vždy, ale počas volieb obzvlášť, treba presadzovať pravdu a s ľuďmi zaobchádzať spravodlivo. V cirkvi sa to už dlho nedeje, kandidátov vyberajú podľa svojich emócií, osobných sympatií alebo antipatií. Pritom každá osoba má nielen právo voliť – ale aj byť volená. Nikto nesmie svojvoľne zbaviť iných ich práva voliť a byť volený, ale v ECAV sa to deje. Pred voľbami by každý zbor mal vedieť o kandidátovi pravdu, pretože výber dobrých vodcov je životne dôležitý pre každého veriaceho z Božích vyvolených, aby dosiahol spásu vo svojej viere. Ak sa ukáže, že zvolení vodcovia sú zlí ľudia, falošní vodcovia alebo antikristi, potom cirkev nebude mať dobrý cirkevný život a všetok Boží vyvolený ľud v cirkvi utrpí straty. Falošní vodcovia nevlastnia dielo Ducha Svätého preto, že nehľadajú alebo nemilujú pravdu. Bez pochopenia pravdy a pôsobenia Ducha Svätého a bez ohľadu na to, ako dobre vedia organizovať kadejaké akcie, aké problémy môžu vyriešiť pre Boží ľud? Aké výhody im môžu ponúknuť? Žiadne,“ myslí si jeden z farárov, ktorých oslovila redakcia Lutherusu.

Redakcia Lutherusu
Foto: lutheranworld.org

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!