Cirkev by mala dostať viac peňazí zo štátu na platy duchovných

Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Upraviť by sa malo aj rozdelenie príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi. V roku 2025 by mali cirkvi dostať jednorazové zvýšenie príspevku.

Zmeny prináša návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom úpravy je zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť.

Výška príspevku štátu cirkvám je v súčasnosti upravovaná podľa miery inflácie v hospodárstve SR a miery valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. „Tieto ukazovatele sa nahradia len mierou rastu minimálnej mzdy. Ide o výrazné zjednodušenie výpočtu a vyššiu predvídateľnosť finančného dosahu na štátny rozpočet, keďže tento ukazovateľ je známy každoročne už v polovici rozpočtového obdobia,“ uviedlo MK v dôvodovej správe. 

Každej cirkvi sa tak má zabezpečiť rast príspevku podľa miery rastu minimálnej mzdy. Medziročné zvýšenie príspevku štátu sa navrhuje na 1,1-násobok sumy nárastu príspevku štátu podľa tejto miery rastu minimálnej mzdy.

Rozdelenie peňazí

MK navrhuje, aby každá cirkev dostala z príspevku štátu rovnakú sumu ako v predchádzajúcom roku zvýšenú o mieru medziročného rastu minimálnej mzdy. Zo zvyšku celkového medziročného zvýšenia príspevku štátu dostane každá cirkev ešte časť podľa pomeru počtu jej veriacich.

„Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Pripomenula, že v súčasnosti cirkvi používajú až 97 percent príspevku na mzdové náležitosti. „Priemerná mzda duchovného v roku 2023 bola z príspevku štátu 763 eur,“ upozornila.

Príspevok štátu pre konkrétnu cirkev

Novela zákona prichádza aj so zvýšením, respektíve znížením sumy príspevku štátu pre konkrétnu cirkev. Zvýšenie alebo zníženie počtu veriacich konkrétnej cirkvi o viac ako desať percent zistené v sčítaní obyvateľstva by malo mať za následok zvýšenie alebo zníženie sumy príspevku pre túto cirkev o jednu tretinu percentuálneho zvýšenia alebo zníženia.

V roku 2025 by mali podľa návrhu cirkvi dostať jednorazové zvýšenie príspevku štátu o 5,9 milióna eur. Cieľom je čiastočne kompenzovať prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku štátu od roku 2019.

Zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností sa naposledy menil v októbri 2019. Vtedajšia úprava revidovala model, ktorý platil od polovice 20. storočia. Účinnosť novely navrhuje MK od 1. januára 2025.

Zdroj: aktuality.sk
Foto: Pinterest

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!