V Bratislavskom senioráte sa chcú zamerať 
na cezhraničnú spoluprácu

PASTUCHOV – Bilancia uplynulého roka 2022 i voľby dominovali seniorálnemu konventu Bratislavského seniorátu, ktorý sa uskutočnil 26. marca v Pastuchove, filiálke cirkevného zboru Hlohovec.

Účastníkom konventu zvestovala Božie slovo v duchovnom príhovore domáca duchovná pastierka Barbora Vontorčíková, ktorá ho založila na biblických slovách z 2. Knihy kráľov 5, 1 – 15. Výročnú správu predniesol senior Pavel Kollár, ktorý na podklade J 8, 31 – 31 a J 17 hovoril o tom, ako a prečo zostať v Ježišovom slove, ktoré je pravdou a vedie k slobode. V pracovnej časti svojej správy priblížil dianie v Bratislavskom senioráte v roku 2022 so zameraním sa na duchovný a bohoslužobný život, viaceré udalosti, diakoniu či iné aktivity. Priblížil tiež prierez diania v jednotlivých cirkevných zboroch seniorátu.

Na konvente sa uskutočnili aj voľby do seniorálneho presbyterstva. Jeho členom sa stal farár Ondrej Majling, ďalej boli zvolení Jaroslav Andor a Ján Botka. Náhradnými členmi presbyterstva budú Zuzana Ševčovičová a Božena Uherčíková.

Konventuáli vybrali i riadneho delegáta na dištriktuálny konvent Michala Koreňa. Predsedníčkou Výboru pre zborovú diakoniu sa stala farárka Sidonia Horňanová a Výboru cirkevnej hudby Anna Predmerská.

Konventuáli odhlasovali tiež návrh na vznik Výboru cezhraničnej spolupráce, pretože v cirkevných zboroch Bratislavského funguje aktívna spolupráca najmä v Maďarsku, odkiaľ prišli mnohí presídlenci. Rovnako intenzívna je spolupráca so zbormi v Českej republike či Nemecku.

R
Foto: B. Dolinský

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!