Evanjelizácia v Dolných Salibách

DOLNÉ SALIBY – Dňa 16. apríla sa v Evanjelickom kostole v Dolných Salibách konala evanjelizácia s názvom Ostaň nažive!, ktorú viedol celoštátny misijný farár z Maďarska János Szeverényi. V rámci nej vystúpil aj spevokol Napuká/Slnečné lúče z obce Neded.

Na podujatí, kde sa okrem evanjelických zúčastnili aj reformované cirkevné zbory z okolia, ako aj členovia rímskokatolíckej cirkvi, miestny duchovný Olivér Nagy na úvod predstavil pána farára Szeverényiho, ktorý je svojou oddanou a rozsiahlou službou známy v celej Karpatskej kotline. Od roku 2003 je celoštátnym misijným a evanjelizačným duchovným, riaditeľom Evanjelického misijného strediska a Maďarskej evanjelickej rozhlasovej misie a šéfredaktorom evanjelického misijného časopisu Híd (Most). V minulom roku mu prezidentkou Maďarska Katalin Novák bol za misijnú službu udelený maďarský zlatý kríž za zásluhy.

Miestny duchovný zároveň uviedol, že sa v kostole v budúcnosti bude konať séria evanjelizačných podujatí a pri príležitosti 50. výročia Leuenberskej konkordie vyzdvihol aj vynikajúcu ekumenickú spoluprácu s reformovanou cirkvou.

Brat farár Szeverényi prítomných povzbudil na základe 16. kapitoly knihe proroka Ezechiela a v jej kontexte postupne vysvetlil Boží plán záchrany Božieho ľudu. Jeho zvesť slova Božieho a príklady zo života boli jednoznačným usmernením pre hľadajúcich a dobrou správou pre všetkých tých, ktorí majú otvorené srdcia voči evanjeliu. Okrem obsažnej evanjelizácie priniesol aj misijné materiály, ktoré daroval prítomným

Evanjelizácia pokračovala v priestoroch farského úradu, kde každý mal možnosť na diskusiu a osobný rozhovor s bratom farárom. Ďalšie misijné podujatie – Celoštátny misijný deň pre maďarských veriacich – sa uskutoční 20. mája v CZ ECAV Gemer.

O. N.
Foto: autor

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!