Ďalšie prešľapy v krokoch Reformaty – 
na predraženú rekonštrukciu už upozorňuje aj generálna dozorkyňa

BRATISLAVA – Rekonštrukcia bytu v podaní Reformaty a jej konateľov Tomáša Hybena a Petra Gärtnera sa výrazne predražila, k tomu všetkému bez schvaľovacieho procesu. Na pochybenie oboch konateľov mala podľa informácií Lutherusu upozorňovať generálna dozorkyňa Vinczeová na zasadnutí generálneho presbyterstva.

Rekonštrukcia bytu v podaní Reformaty a jej konateľov Tomáša Hybena a Petra Gärtnera sa výrazne predražila, k tomu všetkému bez schvaľovacieho procesu.

Rekonštrukcia bytu v podaní Reformaty a jej konateľov Tomáša Hybena a Petra Gärtnera sa výrazne predražila, k tomu všetkému bez schvaľovacieho procesu.

Generálne presbyterstvo v júni minulého roka schválilo prerobenie bytu na Palisádach 46 v Bratislave, ktorý užíva formou nájmu Ekumenická pastoračná služba. Odklepli na to rozpočet vo výške 56 tisíc eur s 10 % rezervou na nepredpokladané náklady. Rekonštrukcia sa mala platiť z financií, ktoré ešte bývalý generálny biskup Miloš Klátik a bývalý generálny dozorca Imrich Lukáč vybojovali na súde v Štrasburgu ako kompenzáciu regulovaného nájomného.

Oprava bytu sa skončila v decembri 2022. Byt následne odovzdali do užívania Ekumenickej pastoračnej službe, a to na 10-ročný nájom. Mesačne zaň majú platiť cca 740 eur.

Dokumenty ukazujú, že samotná rekonštrukcia vyšla Reformatu podstatne drahšie, než jej schválilo generálne presbyterstvo. Konečný účet mal namiesto 56 tisíc hodnotu až vyše 76 tisíc. Konatelia mali tento enormný nárast vysvetľovať priamo na generálnom presbyterstve, a to na žiadosť Renáty Vinczeovej.

Tí sa mali podľa informácií Lutherusu obhajovať slovami, že predložili kompletné vyúčtovanie jednotlivých položiek, kde vraj vyčíslili aj rozdiel oproti schváleným položkám. Priložili aj stanovisko realizátora stavebných prác. Ten argumentuje vykonaním viacerých zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a novými zisteniami o stave bytu po začatí rekonštrukcie. Tvrdí tiež, že pôvodný rozpočet bol podhodnotený.

Otázkou však je, prečo také radikálne 20 tisícové zvýšenie celkovej sumy neprešlo opätovným schvaľovaním na generálnom presbyterstve. GP v tejto súvislosti prijalo uznesenie, v ktorom chce zvolanie dozornej rady a vedenia ECAV. Žiada sprístupniť stavebný denník, vyjadrenie stavebného dozoru a vysvetlenie navýšenia jednotlivých položiek. Tu P. Gärtner tvrdil, že realizátor rekonštrukcie bol zároveň stavebným dozorom a že stavebný denník v klasickej podobe neexistuje.

R. Vinczeová na zasadnutí GP podľa informácií Lutherusu trvala na vysvetlení, kto 20 tisícový nárast nákladov schválil. P. Gärtner sa mal vyjadriť, že „navýšené položky neodsúhlasil nikto, keďže tieto veci sa objavili zrazu, za pochodu.“ S tým však Vinczeová nebola spokojná a uviedla, že nie je v poriadku, aby sa o predražení rekonštrukcie dozvedeli až po ukončení prác. Vyjadrila sa, že podľa jej názoru zo strany Reformaty nebol dostatočne zabezpečený dozor a neprebehol dohľad nad týmito cenami a ani nájomca, ani realizátor si nedali odsúhlasiť zmeny v zariaďovacích predmetoch od objednávateľa služieb.

Dozorkyňa Vinczeová navrhla prijať uznesenie, v ktorom by bolo konštatované pochybenie konateľov Reformaty Gärtnera a Hybena pri realizácii rekonštrukcie daného bytu. Napokon však prešlo v presbyterstve len v znení, ktoré požaduje vyčíslenie rozdielu nákladov na rekonštrukciu bytu s odôvodnením, ktoré položky boli navýšené z technických dôvodov a z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov, a ktoré boli navýšené z dôvodu požiadaviek budúceho nájomcu.

Prerábanie bytu na Panenskej však ukazuje ešte na jednu pozoruhodnú skutočnosť. Byt v Bratislave totiž prerábal zhotoviteľ z Liptovského Mikuláša. Zrejme nebude náhoda, že práve v Liptovskom Mikuláši býva aj konateľ Reformaty Gärtner. Ostáva tak otázka, prečo angažovali zhotoviteľa z takej diaľky, prípadne aký iný prospech z takejto spolupráce mohol plynúť – a pre koho.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!