Urobia všetko pre to, aby sa zabetónovali v lukratívnych funkciách

Aj za cenu, že zanikne mnoho cirkevných zborov a farári skončia na dlažbe

LIPTOVSKÁ KOKAVA – Vedenie cirkvi a dištriktov ľudí na každom fronte presviedča, že dištrikty sú nevyhnutné bez ohľadu na úsporu, ktorú by ich zánik priniesol.

Nedávno sa v Liptovskej Kokave uskutočnil konvent Liptovsko-oravského seniorátu. Zúčastnil sa na ňom aj Peter Mihoč, ktorý po nelegitímnych voľbách zastáva post biskupa Východného dištriktu. V diskusii – bez iniciatívy samotného Mihoča, resp. ďalších funkcionárov – veriaci otvorili aj otázky reštrukturalizácie cirkvi, o ktorej sa roky hovorí, no doteraz sa nič reálne v tejto veci neuskutočnilo. Reštrukturalizácia by pritom mala byť hlavnou témou konventov, no zdá sa, že ľuďom okolo vedenia ECAV sa o nej vôbec nechce hovoriť, preto ju stabilne ignorujú. Zámerom podľa všetkého je, aby sa prípadné zmeny v štruktúre cirkvi udiali potichu mimo očí verejnosti.

Dištrikty nemôžu zrušiť, lebo sú zriaďovateľmi škôl. Pritom ak by ich zriaďovateľmi boli senioráty, efekt by bol násobne väčší, pretože senioráty skôr žijú s dianím v školách.

Fakty hovoria jasne: v máji má k reštrukturalizácii zasadnúť synoda. Po poriadku by sa teda očakávalo, že sa jej ešte predtým budú venovať konventy na úrovni seniorátov. Realita však ukazuje, že reštrukturalizáciu riešia len na tzv. farárskych schôdzach – seniorálnych pastorálnych konferenciách, aj to len okrajovo. Z tohto postupu vyplýva, že vedenie cirkvi absolútne nezaujíma názor neordinovaných členov cirkvi.

Mihoč sa podľa zdroja Lutherusu na konvente LOS – až po otázke z pléna – mal vyjadriť, že reštrukturalizácia je žiaduca, no nie v prípade vysokých úrovní cirkvi, ale cirkevných zborov. Tie by zrejme najradšej porušili a pospájali s tým, že zrušia aj farárske miesta. „Misia ich pritom vôbec nezaujíma. Nereflektujú ani to, že zrušením dištriktov – ako to zaznelo už veľakrát – by cirkev ušetrila 1,2 milióna eur. Veď len samotný Mihoč sa tam zadebnil aj so svojimi spolupracovníkmi, dokonca rodinnými príslušníkmi, takže je jasné, že urobia všetko pre to, aby sa biskupský úrad v dištrikte nezrušil. Radšej zlikvidujú cirkevné zbory, základné jednotky a stavebné kamene našej cirkvi,“ uviedol pre Lutherus účastník konventu, ktorý zostal podľa vlastných slov znechutený z postoja vedenia ECAV k téme reštrukturalizácie. Hovorí, že dištrikty namiesto koncepčnej práce – a predovšetkým misie – radšej organizujú rôzne zbytočné školenia a zasadnutia, zrejme len preto, aby ukázali význam a dôležitosť biskupských úradov. „Farári potom nemajú čas na misiu, vidím to aj v našom zbore, kde je farárka veľmi často niekde preč,“ podotkol.

Účastník konventu priblížil, že Mihoč sa v argumentácii oháňal aj tým, že dištrikty sú zriaďovateľmi škôl. Pritom ak by ich zriaďovateľmi boli senioráty, efekt by bol násobne väčší, pretože senioráty skôr žijú s dianím v školách a vedia o ich potrebách takpovediac z prvej ruky. „Mnohí sme sa zhodli, že za celým prístupom k tejto veci sú obyčajní darmožráči na biskupských úradoch, inak sa to už ani nedá povedať. Veď sú tam aj farári, ktorým sa vôbec nechce ísť robiť do cirkevných zborov, hoci si to vybrali ako svoje celoživotné poslanie,“ uviedol ďalší z oslovených konventuálov.

Vo výsledku je dnes jasné, že vedenie ECAV sa najbližšie dva roky nemieni zaoberať reštrukturalizáciou biskupských úradov, resp. dištriktov. Tak to mal konštatovať v Liptovsko-oravskom senioráte aj P. Mihoč.

Na konvente sa podľa jedného z účastníkov otvorila aj téma vyraďovania nepohodlných ľudí z možnosti byť volení do funkcií v cirkvi. „Jeden z konventuálov sa na to priamo spýtal. Mihoč a farárka Hudáková na to plénu odpovedali, že v cirkvi je to iné. Vraj sa pridŕžajú Skutkov apoštolov. Len nevysvetlili, prečo s tým začali až za biskupa Eľka, ani čo myslia pod pridŕžaním sa Skutkov apoštolov, pretože tam apoštola vyberali žrebovaním. Je otázne, či títo čelní duchovný predstavitelia nepoznajú Bibliu, alebo zámerne prekrúcajú biblické texty. Mihoč sa svojimi rečami krútil okolo toho, že vyradený kandidát to má prijať s pokorou. Podľa mňa však treba vyvinúť tlak, pretože tu je jasné iba to, že sa chcú vo svojich funkciách zabetónovať na tak dlho, ako sa len bude dať,“ podčiarkol konventuál. Dodal, že všetky veci, ktoré súvisia s týmto dianím, vedú v posledných rokoch k masívnemu odchodu farárov z cirkvi. Podľa jeho názoru za tým nie sú len nízke platy duchovných, ale aj skutočnosť, že súčasné vedenie im nevytvára prostredie pre prácu. Naopak, všetko chcú riadiť zhora a nezvládajú to. „Veď je to kšeft ako hrom, majú peniaze od štátu, od cirkevných zborov a môžu si tak robiť, čo chcú,“ doplnil na záver.

Redakcia Lutherusu
Foto: Facebok LOS

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!