Úradníkom s praxou porastú i platy, farári sa pre tento rok musia zmieriť s mínusom

BRATISLAVA – Výrazný nárast platov zamestnancov biskupských úradov vyvolal v cirkvi pomerne veľkú polemiku. Kým úradníci si v tomto roku platovo polepšili, farári našli na svojich výplatných páskach podstatne nižšie sumy, ako dostávali doposiaľ. Pobúrenie sa snažil tlmiť generálny biskup Ivan Eľko, publikovanými informáciami však verejnosť zavádzal.

Eľko tvrdí, že úradnícke platy sa museli zvyšovať v dôsledku kontroly, ktorá bola na generálnom biskupskom úrade vykonaná v novembri a decembri 2018, mesiac pred jeho nástupom do funkcie. Uskutočnil ju odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR. Eľko sa odvoláva na to, že kontrola zistila, že mzdový systém neordinovaných pracovníkov cirkvi , schválený uznesením Generálneho presbyterstva č. 8e/2007 z 26. januára 2007, je v rozpore s § 120 Zákonníka práce. Na tomto základe tvrdí, že cirkev musela vypracovať nové tabuľky platov zamestnancov, v ktorých mala byť minimálna mzda násobená príslušným koeficientom podľa odbornosti a náročnosti práce, a zároveň má byť v úradníckych platoch zohľadnená dĺžka ich praxe v odbore. Generálny biskup uvádza, že túto povinnosť si predsedníctvo cirkvi splnilo k 1. 5. minulého roka, čo má byť podľa všetkého dátum, od ktorého vzrástli platy zamestnancov biskupských úradov a iných neordinovaných pracovníkov.

Zo zápisnice z kontroly ministerstva, ktorá bola 26. 11. – 13. 12. 2018 vykonaná na generálnom biskupskom úrade, však vyplýva, že inšpekcia zistila nedodržanie ustanovenia § 120 ods. 4 Zákonníka práce preto, že na generálnom biskupskom úrade mal byť nesprávne nastavený Mzdový systém pre roky 2016 a 2017. Ten sa ale odvíjal práve od uznesenia generálneho presbyterstva z roku 2007 – nebol teda koncipovaný svojvoľne, ale na základe rozhodnutia najvyššieho grémia, ktoré riadi cirkev medzi dvoma zasadnutiami synody. Eľko sa ohrádza i tým, že museli vytvoriť nové tabuľky platov, ktoré mali zohľadňovať aj počet rokov odbornej praxe. Tvrdí, že: „Z kontroly pre nás vyplynuli povinnosti dodržiavať minimálnu mzdu a ustanovenia Zákonníka práce o započítavaní praxe.“ Faktom však je, že v zákonníku sa o započítavaní praxe nič nehovorí, a tak ide zo strany generálneho biskupa o zavádzanie, ktoré môže ešte viac prehĺbiť rozhorčenie farárov. Kým totiž úradníci na biskupských úradoch budú s narastajúcim počtov odrobených rokov prechádzať do vyšších platových kategórií – a už teraz poznajú výšku miezd pre každú z nich – farári sa zatiaľ nedočkali žiadnej prognózy valorizácie ich platov podľa odrobených rokov. Nateraz majú v rukách len dekréty svedčiace o poklese príjmu pre tento rok.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!