Účelový pakt skrachoval. H.E.L.P. už dnes otvorene ukazuje na vážne podozrenia pri nakladaní s cirkevným majetkom

BRATISLAVA – Spojenectvo, ktoré nevydržalo. Tak sa javí niekdajší účelový pakt združenia H.E.L.P., ktoré vzniklo na podporu ľudí okolo Eľka a Brozmana. Cieľom bolo dostať ich k moci aj za cenu liatia špiny cez Reformačné listy. Dnes sú už „helpisti“ vyšachovaní z hry a pôvodní spojenci začali bojovať proti sebe.

Marián Damankoš navrhol odmeny konateľom Reformaty ako člen dozornej rady Reformata. Potom Peter Gärtner ako riaditeľ Tranoscia, a. s., a člen predstavenstva Tranoscia navrhol manželku Mariána Damankoša za šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier. Foto: Redakcia Lutherus

Marián Damankoš navrhol odmeny konateľom Reformaty ako člen dozornej rady Reformata. Potom Peter Gärtner ako riaditeľ Tranoscia, a. s., a člen predstavenstva Tranoscia navrhol manželku Mariána Damankoša za šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier. Foto: Redakcia Lutherus

Evanjelici si pamätajú nielen kauzu Reformačné listy – plátok, ktorý bulvárnym spôsobom očierňoval ľudí z bývalého vedenia cirkvi, ale aj Chartu 2017, v ktorej súčasní aktéri diania na cirkevnej scéne sľubovali hory-doly o transparentnosti cirkvi a pod. H.E.L.P. (Hnutie evanjelických laických pracovníkov) ako združenie bolo sústredené najmä okolo Jána Brozmana či neslávne známeho exkonateľa Reformaty Vladimíra Daniša. Od volieb, v ktorých sa k moci dostali Eľko s Brozmanom (ten po krátkom čase abdikoval), bolo okolo H.E.L.P. podozrivé ticho. Prebudili sa až teraz, zrejme pochopiac, že k moci sa dostali podobní prospechári ako oni sami – no H.E.L.P. bol po odvedení špinavej práce vyšachovaný z hry.

Aktuálne sa hnutie pripomenulo listom, ktorý zaslalo do cirkevných zborov. Poukazujú v ňom na uznesenie, ktoré bolo pred rokmi prijaté na synode. Píše sa v ňom: „Synoda ECAV odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ spoločnosti Reformata zachovať do vyriešenia optimalizácie správy majetku ECAV v kontexte pôvodného zámeru: čo najlepšie, najefektívnejšie nielen spravovať, ale aj zhodnocovať majetok. a to uplatnením štandardných metód riadenia firmy, ako sú výberové konania, transparentné vedenie účtovníctva, externé audity odborne spôsobilými osobami.“ H.E.L.P. v tomto kontexte uvádza, že „… treba nám dobre rozmyslieť, ako a kam vložiť peniaze cirkvi tak, aby sme boli dobrými šafármi na majetku, ktorý máme. Rozumne treba hospodáriť aj preto, že z cirkevných zborov posielame nemalé peniaze do Fondu finančného zabezpečenia. Nezdieľame názor, že s financiami sa hospodári efektívne.“

Búranie domu v Beckovskej Vieske sa predražilo o vyše 80 percent.

Ako príklad zlého hospodárenia hnutie uvádza v prvom rade predražené zákazky v Reformate – najmä pri rekonštrukcii bytu, o ktorej nedávno informoval aj Lutherus. Ďalej je to búranie domu v Beckovskej Vieske, ktoré sa podľa H.E.L.P. predražilo o vyše 80 percent.

„V oboch prípadoch konatelia dohodli živnostníka z okresu Michalovce (ktorý má prevádzku v budove CZ v Liptovskom Mikuláši). Živnostníka p. Michala Vargu, Poymenos, Rakovec nad Ondavou, ktorý mal na krku exekúcie a má dlhy na odvodoch. Práce boli realizované bez akejkoľvek písomnej zmluvy, stavebného denníka alebo inej možnosti kontroly zo strany ECAV,“ upozornilo hnutie v liste do zborov.

Gärtner a Hyben si dali požiadavku na 10 % odmenu z projektov, kde dôjde k zhodnoteniu majetku cirkvi.

Na margo toho uviedlo, že Reformata mala byť už podľa rozhodnutia synody z roku 2020 zrušená. „Návrh podal Marián Damankoš, podporil ho aj Peter Gärtner. V zmysle tohto uznesenia sa vtedy podnikali kroky vedúce k likvidácii spoločnosti. Po odvolaní Branislava Rybnikára z funkcie konateľa a dosadení konateľov Petra Gärtnera a Tomáša Hybena, na synode v roku 2021 už navrhol Peter Gärtner, aby Refomata zostala zachovaná. Podporil ho Marián Damankoš,“ poukazuje H.E.L.P. s otázkou, či išlo len o zmenu názoru, keďže následne sa Gärtner stal konateľom Reformaty a Damankoš členom jej dozornej rady. „Marián Damankoš navrhol odmeny konateľom Reformaty ako člen dozornej rady Reformata. Potom Peter Gärtner ako riaditeľ Tranoscia, a. s., a člen predstavenstva Tranoscia navrhol manželku Mariána Damankoša za šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier s plným pracovným úväzkom – bez realizácie výberového konania. Ďalším členom predstavenstva Tranoscius bol Tomáš Hyben, druhý konateľ Reformaty, s.r.o. V súčasnosti je Tomáš Hyben členom Správnej rady Evanjelickej diakonie ECAV. V cirkvi je málo kvalitných ľudí, no že by sa tie mená museli objavovať tak často? Preto vzniká otázka: Aká je kvalita a výsledky ich práce pri toľkých funkciách?“ – pýta sa H.E.L.P., hnutie, ktoré všetkých týchto ľudí minimálne do volieb v roku 2018 podporovalo.

Vracia sa aj k ďalším kauzám Reformaty. Myslí si, že Gärtner a Hyben sa sústredili hlavne na zákazky, z ktorých by mali osobný prospech. Obaja si totiž, ako sa píše v liste do zborov, dali požiadavku na 10 % odmenu z projektov, kde dôjde k zhodnoteniu majetku cirkvi. Podľa H.E.L.P. je to vec, ktorá sa v cirkvi nikdy nerobila.

„Veľmi diskutabilný je výpočet toho základu, z ktorého by sa mala odmena počítať. Išlo by napríklad o plány na búranie Svoradovej 1 a budovanie nového komplexu s developerom, z čoho požadovali 5 % zo zhodnotenia. Búranie budovy na Svoradovej 1 považujeme za neuveriteľne scestný návrh. Za naše peniaze si zbúrať budovu a získať nejasný, no malý podiel v novostavbe je príklad uvažovania zlého hospodára. Ďalším projektom je zámer vybudovania diakonického zariadenia v cirkevnej budove na Panenskej v Bratislave, ktoré by spravoval Tomáš Hyben. Oba projekty boli predstavené na minuloročnej jesennej Synode ECAV,“ vypočítava H.E.L.P. podozrivé snahy o machinácie a vyvádzanie majetku z cirkvi.

„Toto netransparentné nakladanie s finančnými prostriedkami vzbudzuje vážne pochybnosti. Považujeme za nemorálne vyvíjať tlak na cirkevné zbory, ktoré nemajú z čoho reálne platiť FFZ, a pritom sa nešetrí na generálnej úrovni,“ dodávajú v liste.

Redakcia Lutherus
Foto: M. Kováčiková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár