Maďarskí evanjelici priblížili podstatu svojej zmluvy so štátom

MAĎARSKO – Diskusia na tému Cirkev a spoločenské aktuality mala byť jednou z tém trojdňovej návštevy evanjelických a. v. biskupov zo Slovenska v susednom Maďarsku. Správu o ich ceste priniesla oficiálna webová stránka ECAV na Slovensku.

Podľa publikovaných informácií sa návšteva začala 20. septembra a za slovenskú stranu ju absolvovali biskupi Ivan Eľko, Ján Hroboň, Peter Mihoč, ako aj Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu, Viktória Lisáková, seniorka Rimavského seniorátu, Olivér Nagy, zborový farár v CZ Dolné Saliby, a Marcela Kmeťová, tajomníčka generálneho biskupského úradu pre zahraničie.

Za maďarskú stranu sa rokovaní i ďalšieho programu podľa webu zúčastnili Tamás Fabiny, predsedajúci biskup, Gergely Prőhle, generálny dozorca, Péter Kondor, biskup Južného dištriktu, János Szemerei, biskup Západného dištriktu, György Krámer, riaditeľ Ústredia Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, Zoltán Nagy, senior Békešskej Čaby, Attila Szpisák, zborový farár CZ Slovenský Komlóš, Hilda Gulácsiová Fabulyová, farárka, Tibor Lóczy, zborový pracovník a teológ, a Klára Cselovszkyné Tarr, vedúca oddelenia pre zahraničné záležitosti.

Slovenskí hostia si počas návštevy prehliadli evanjelický kostol na Rákocziho ulici, ktorým ich previedla H. Fabulyová. Stretli sa tiež s námestníkom ministra zahraničných vecí Levente Magyarom. Súčasťou programu boli aj služby Božie s Večerou Pánovou v Ústredí Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, na ktorých kázal T. Fabiny. „Nasledovala diskusia o aktuálnych cirkevných témach; o školstve referoval János Szemerei a o diakonii Péter Kondor. V rámci popoludňajšieho programu mali hostia zo Slovenska možnosť nahliadnuť do originálu závetu Dr. Martina Luthera v Knižnici Podmaniczky-Degenfeld,“ uvádza cirkevná stránka.

V diskusii na tému Cirkev a spoločenské aktuality odznel príspevok o zmluve medzi štátom a cirkvou v podaní maďarského generálneho dozorcu Gergelya Prőhleho. Ivan Eľko hovoril o Vízii na päť prstov a ekonomickej obnove ECAV na Slovensku.

Biskup Fabiny objasnil podstatu zmluvy ich cirkvi so štátom, ktorú uzavreli v minulom roku. Web tlmočil jeho slová, že: „V živote cirkvi a v spolupráci medzi cirkvou a vládou došlo k mnohým zmenám, a preto bolo pre nás dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, ako bude naša spolupráca pokračovať v budúcnosti: kde môžeme podporiť vládu, napr. v otázkach, ako je rodina, alebo v sociálnych otázkach, v oblasti kultúry, a na druhej strane, ako môže vláda podporiť nás, napr. v oblasti diakonie, školstva, ale aj financovania cirkvi, napríklad pri obnove farárskych domov alebo nových materských škôl alebo pri zriaďovaní škôl. Tým sme si chceli zabezpečiť finančnú podporu a bolo nevyhnutné usmerniť financovanie cirkvi. Pretože maďarský štát dal veľmi jasne najavo, že hodnoty cirkvi sú veľmi dôležité a že chce podporovať prácu cirkví. Vďaka tomu máme teraz možnosť pokojne plánovať, ako vyplníme najbližších 10 rokov, ktoré fary a kostoly sa budú renovovať, kde môžeme stavať nové cirkevné budovy v okolí Budapešti, zriaďovať nové materské školy. Veľká časť našej zmluvy zahŕňa, že cirkev je teraz ochotná zriadiť nemocnicu, to znamená, že po 20 rokoch príprav máme teraz možnosť prevziať od štátu malú nemocnicu v Budapešti a cirkevne ju riadiť.“

Počas návštevy bola obnovená partnerská zmluva medzi oboma cirkvami.

R
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!