Synoda zasadne neobvykle pred konaním seniorálnych aj dištriktuálnych konventov

Termín rokovania Synody ECAV na Slovensku sa posúril, hoci generálne presbyterstvo vyhlásilo náhradný termín konania synody 8. – 9. októbra. Pre pandémiu koronavírusu sa totiž do synody nestihnú uskutočniť ani seniorálne či dištriktuálne konventy.

Zasadnutie najvyššieho zákonodarného grémia cirkvi podľa oznamu na webe cirkvi z 31. mája tohto roku informuje, že sa uskutoční už 3. júla – v kúpeľnom hoteli v Trenčianskych Tepliciach. Správa riaditeľa generálneho biskupského úradu Igora Bartha sa však vôbec nezmieňuje o dôvodoch, prečo synoda musí zasadnúť ešte pred konaním konventov. Je teda otázne, prečo sa vedenie cirkvi s rokovaním takto ponáhľa – predovšetkým so zreteľom na to, že nedokáže dodržať ani zaužívanú lehotu pre zasielanie materiálov. Synodáli totiž požadovali dostávať materiály na rokovanie 30 dní vopred. Pri takto narýchlo určenom termíne, keď len generálne presbyterstvo malo zasadať 4. júna, ich však podľa všetkého dostanú na poslednú chvíľu a nebudú mať dostatok času si materiály naštudovať a pripraviť sa na rokovanie.

Niektorí synodáli sa domnievajú, že za zvolaním synody v takomto termíne, keď pandémia ešte poriadne nezatvorila dvere a cirkevné zbory ešte len začali organizovať zborové konventy (seniorálne a dištriktuálne ešte vôbec), môže stáť pokus o zmenu legislatívy, súvisiacej s voľbami. Ako už Lutherus informoval, generálny dozorca Ján Brozman sa vzdal svojej funkcie – a tak sa vedenie cirkvi zrejme bude chcieť zákonmi nanovo poistiť tak, aby boli pri výbere len tí kandidáti, ktorí im budú pre túto funkciu vyhovovať.

Aj tento krok dokazuje, že vedenie cirkvi nemá záujem o život a problémy cirkevných zborov, a že transparentnosť a otvorené skladanie účtov sú tomuto vedeniu cirkvi cudzie. Po tom, ako J. Brozman nepovažoval za potrebné vysvetliť, prečo odchádza z funkcie, ani samotné vedenie nie je schopné evanjelikom priamo povedať, prečo plánuje zasadnutie synody ešte pred rokovaním zborových, seniorálnych či dištriktuálnych konventov, ktorých rozhodnutia či uznesenia by mali byť smerodajné aj pre synodálov, tí totiž rozhodujú o ďalšom smerovaní cirkvi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!