Stretnutie s diakonickými pracovníkmi bez základnej slušnosti: vedenie ECAV sa počas korony nezaujímalo o ich potreby

BANSKÁ BYSTRICA – Generálne presbyterstvo rokovalo 16. júna v Banskej Bystrici. Súčasťou jeho programu bolo stretnutie generálnych presbyterov s členmi Správnej rady Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, pracovníkmi ústredia, riaditeľmi a správcami jednotlivých stredísk Evanjelickej diakonie. Informuje o tom web cirkvi.

Podľa správy sa stretnutie uskutočnilo v miestnom evanjelickom kostole, kde sa mali účastníci venovať otázkam pôsobenia Evanjelickej diakonie v súčasnosti, ako aj výhľadu a potrebám pre jej činnosť do budúcnosti.

Lutherus disponuje informáciou, že stretnutie sa nieslo v znamení kritiky a výhrad voči súčasnému vedeniu cirkvi. Zdroj redakcii potvrdil, že riaditelia diakonických stredísk vyslovili poľutovanie nad tým, že počas dlhotrvajúcej pandémie, ktorá najviac ohrozovala seniorov a tiež klientov diakonických zariadení, o nich ani jeden z biskupov neprejavil záujem. Kritizovali tiež, že zo strany biskupov neprišla ani jedna otázka, či strediská niečo nepotrebujú, resp. ako by im bolo možné pomôcť. Mnohé z nich prežívali pandémiu za cenu obrovských obetí, personál sa napriek enormnému riziku nákazy obetavo staral o klientov neraz aj za cenu odlúčenia od vlastných rodín.

Napriek namáhavému obdobiu, ktoré strediská ešte celkom nemajú za sebou, sa na stretnutí s generálnymi presbytermi namiesto pomoci dočkali len autoritatívneho prístupu. Podľa informácií Lutherusu im mal nelegitímne zvolený biskup Východného dištriktu pripomínať uznesenia o ich povinnostiach, ktoré sú strediská Evanjelickej diakonie povinné plniť. Ako sa redakcia dozvedela, predsedníčka správnej rady Jana Tomašovičová sa mala v tejto súvislosti vyjadriť, že pracovníci stredísk nie sú sluhami biskupov, ale ich rovnocennými partnermi. Nemali by sa teda stavať do pozície nadriadených a podriadených, ale bratov a sestier, ktorí slúžia v cirkvi. Niektorí účastníci sa mali vyjadriť, že na stretnutí chýbalo uplatňovanie základných zásad slušnosti a úcty – okrem iného v tom, že do Banskej Bystrice pricestovali pracovníci z celého Slovenska a súčasné vedenie ich nepozvalo ani len na obed. Na ten totiž mali odísť generálni presbyteri a biskupi bez nich.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!