Riaditeľom biskupského úradu sa stal farár spájaný s množstvom káuz v cirkvi

BRATISLAVA – Riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Igor Bartho končí vo svojej funkcii. Na vlastnú žiadosť ho z tejto pozície odvolali generálni presbyteri. Úrad bude viesť do konca augusta. Keď ho na stoličke vystrieda kontroverzný farár Ján Bunčák.

Náhradu za Igora Bartha sa snažili nájsť prostredníctvom výberového konania – no podľa správy na webe si nevybrali žiadneho z prihlásených uchádzačov. Nakoniec generálni presbyteri rozhodli zrejme bez konkurzu a do funkcie menovali trenčianskeho farára Jána Bunčáka, neúspešného kandidáta na seniora Považského seniorátu i biskupa Západného dištriktu. Na webe cirkvi totiž chýbala informácia o vyhlásení výberového konania tak, ako niekoľko týždňov predtým.

Bunčák sa v cirkvi „preslávil“ viacerými kauzami. Ešte ako predseda Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu svojvoľne zasiahol do volieb dozorcu Západného dištriktu, keď bez kolektívneho rozhodnutia súdu samovoľne vydal neodkladné opatrenie, ktorým sa pokúsil zmariť celé voľby. Po výmene garnitúry na čele cirkvi sa toto „dielo“ zavŕšilo vyhlásením volieb za neplatné, čo bolo v záujme nastupujúceho vedenia. Samotný Bunčák nemá podľa informácií Lutherusu dostatočnú podporu ani vo vlastnom cirkevnom zbore. Tú si naštrbil ešte za bývalého vedenia cirkvi, keď v Trenčíne zakázal odoberať Evanjelický posol spod Tatier, vychádzajúci za predchádzajúceho zloženia redakcie. Následne preukázal i vlastné kariérne ambície – pokúšal sa stať seniorom Považského seniorátu i biskupom Západného dištriktu. Ľudia mu však dôveru nevyjadrili a ani jeden post nezískal.

Ďalšie vypuklé kauzy spájali jeho meno aj so Združením evanjelických duchovných, kde bol zvolený za predsedu. Po čase odstúpil – a odstúpenie zrejme následne stiahol, keďže ZED vedie dodnes. Z dielne tejto organizácie, ktorej Bunčák predsedá, vyšiel i poburujúci návrh zákona o finančnom zabezpečení platov farárov, ktorý počítal s odvodom z príjmov zboru, poplatkom za každého člena a tiež za každú kňazskú stanicu. Spreneveril sa tak svojmu poslaniu, keď namiesto obhajovania záujmov farárov cez stavovskú organizáciu „kope“ za svojho zamestnávateľa a spolupodieľa sa na mechanizme, ako farárov pripraviť o miesto. Synoda napokon tento model schválila a v súčasnosti sa už vedenie cirkvi vyhráža sank-
čnými mechanizmami voči tým, ktorí ne-môžu platiť či odmietajú platiť toto „výpalné“, ako odvody mnohí nazývajú. Dosadenie Bunčáka, ktorý sa podieľal na tomto modeli, do funkcie riaditeľa generálneho biskupského úradu teda môže naznačovať, že prioritou v jeho pôsobení má byť práve vymáhanie peňazí zo zborov – už verejne pod hrozbou ich likvidácie a preradenia či prepustenia farárov.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!