Slávnosť venovaná Rázusovi s udelením 
Ceny Jána Hollého pre majstra poézie

MORAVSKÉ LIESKOVÉ – Cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom si v nedeľu 19. septembra pripomenul 100 rokov od príchodu svojho farára, básnika, spisovateľa a politika Martina Rázusa.

Pozvaným hosťom a miestnym veriacim sa v úvode prihovoril domáci farár Peter Maca. Slávnostnou kazateľkou bola Erika Pospíšilová, farárka z Pribyliny, odkiaľ Martin Rázus v roku 1921 prišiel do Moravského Lieskového.

Slávnosť v znamení pripomienky života a pôsobenia M. Rázusa v cirkevnom zbore v rokoch 1921 – 1930 obohatili príhovormi básnik Dušan Miko, Daniela Podhradská a majster poézie, recitátor Juraj Sarvaš. Práve on v svojom príhovore hovoril o Martinovi Rázusovi, ktorý ho už ako šesťročného tak oslovil, že jeho láska k jeho poézii trvá dodnes. Prihováral sa nielen veršami Martina Rázusa, ale aj veršami ďalších slovenských básnikov. Svoje vystúpenie zakončil veršami Milana Rufusa Už zvonia… a práve vtedy, o 12.00 hod., zazneli zvony miestneho kostola. V rámci slávnosti odovzdal miestny farár Peter Maca Cenu Jána Hollého čerstvému deväťdesiatnikovi Jurajovi Sarvašovi za jeho záslužnú mnohoročnú propagáciu poézie slovenských básnikov.

Ján Holčík

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!