Slávili výročie prvej inštalácie biskupov a dozorcov Bývalých vrcholných funkcionárov však nepozvali

PREŠOV – V Chráme Svätej Trojice v Prešove sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia prvej inštalácie dištriktuálnych biskupov a dozorcov Cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na Slovensku v ČSR. Nepozvali však na ne všetkých vrcholných predstaviteľov cirkvi.

Medzi pozvanými nechýbali bývalí dozorcovia Východného dištriktu, avšak pozvánku nedostali bývalí generálni dozorcovia ECAV Pavel Delinga a Imrich Lukáč. Nezúčastnili sa ani bývalí biskupi Miloš Klátik a Milan Krivda, ktorým súčasné vedenie odobralo tituly emeritných biskupov aj biskupské kríže, ktoré im prináležali. Pritom aj na uvedených službách Božích sa dvaja kazatelia Eľko a Mihoč predháňali v rečiach o láske a tolerancii, čo niektorí účastníci nazvali krásnymi, ale prázdnymi slovami.

„Čo z toho, že krásne hovoria, ale skutky žiadne?“ pýtali sa veriaci, ktorí sledovali prenos služieb Božích v televízii. Správanie biskupov, ktorí prenasledujú a vyhadzujú svojich oponentov, totiž podľa ich názoru svedčí o pokrytectve a zbytočných frázach, ktoré iba hovoria, no nežijú nimi. „Túžia len po megalomanských oslavách, ale zabúdajú na to, že Ježiš žil skromne a bol láskavý,“ vyjadrila sa staršia evanjelička a. v., ktorá si myslí, že je to v ostrom kontraste s tým, čo dnes vidíme v konaní súčasných samozvaných zástupcov Ježiša v ECAV na Slovensku.

Na margo tejto udalosti prišiel do redakcie Lutherusu aj list, v ktorom autori citujú slová majstra Jana Husa, ktoré sa podľa nich týkajú súčasných cirkevných hodnostárov: „Tak ako kŕdeľ krkavcov zniesli sa na túto krajinu, aby vyklovali každé zrnko zlata a striebra. Nemajú zľutovanie. Ich srdcia zjedovateli túžbou po bohatstve. So všetkým kupčia, všetko predávajú. Chceš pokrstiť dieťa? Zaplať! Chceš lúpiť a vraždiť? Zaplať a bude ti odpustené. Ale potom, keby sám diabol zaplatil, vstúpil by na nebesia? A za peniaze takto vydreté z chudobného ľudu kone krásne chovajú, čeľaď nepotrebnú držia, v kocky hrajú a na svoje kubeny kožuchy drahé vešajú, zatiaľ čo Kristus chodil bosý a nemal kde hlavu zložiť. Ale spoznajte sa, vy zlodeji chudobného ľudu, lebo Boh aj ľud vás vidia.“

Redakcia Lutherus
Foto: redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!