Evanjelická cirkev a. v. v Slovinsku oslávila 100 rokov. Evanjelický biskup Leon Novak v kázni hovoril o sile ekumenizmu

Na sviatok Pamiatky reformácie sa v Evanjelickom kostole Martina Luthera v Murskej Sobote konali služby Božie pri príležitosti 100. výročia založenia Prekmurského evanjelického seniorátu, a teda zriadenia ECAV v Slovinsku. Zúčastnil sa aj na nich aj odchádzajúci prezident Borut Pahor a za ECAV na Slovensku biskup ZD Ján Hroboň.

Foto: ecav.sk/M. HroboňVznik samostatnej správnej jednotky Evanjelickej cirkvi pred sto rokmi, 2. februára 1922, znamenal koniec príslušnosti k maďarskej cirkvi a začiatok samostatnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovinsku. Tak bol položený základ jej rozvoja. Na slávnosti sa zúčastnili mnohí predstavitelia cirkvi a spoločnosti zo Slovinska i zahraničia, v mene Katolíckej cirkvi aj nuncius Mons. Jean-Marie Speich a murskosobotský biskup Mons. Peter Štumpf.

Súrodenecké a priateľské vzťahy

Biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Leon Novak vo svojom príhovore vyzdvihol silu ekumenizmu a zdôraznil, že sa s vďakou Bohu obzerá na obdobie plné výziev, ale aj krásnych a nábožensky bohatých udalostí: „Veľmi nás teší, že sa v oblasti Pomurja a Prekmurja sa rozvinulo silné ekumenické hnutie. Hoci žijeme v nábožensky, etnicky a jazykovo rôznorodej oblasti, medzi nami, ako aj s cirkvami v susedných krajinách sa posilnili bratské, sesterské a priateľské vzťahy.“

Ekumenická orientácia na prvý pohľad

Predstavitelia náboženských spoločenstiev v Murskej Sobote podľa neho tento ekumenický postoj potvrdili už pred storočím vzájomným spoločenským stykom na verejnosti. „Evanjelický senior Štefan Kovač a katolícky dekan Sobos Janoš Slepec sa stretávali na spoločných besedách a prechádzkach po meste a pred všetkými tak demonštrovali svoju ekumenickú orientáciu. Mesto a jeho okolie sa už dlhé desaťročia teší z plodov týchto pokojných a pietnych stretnutí náboženských predstaviteľov,“ zdôraznil biskup Novak.

Obnovená tradícia

Túto tradíciu nedávno v Murskej Sobote obnovili formou spoločných vychádzok katolícki a evanjelickí biskupi Peter Štumpf a Leon Novak a superintendent Evanjelickej svätodušnej cirkvi Daniel Grabar. „Ak uprieme svoj zrak na nebeského Otca a nie na seba, krok zmierenia a obnovy kresťanského a sociálneho spoločenstva bude ľahší a pevnejší. Kresťanská cirkev je spoločenstvom bratov a sestier v Kristovi, ktorého prvoradým cieľom je odovzdávať evanjelium a udeľovať sviatosti celému spoločenstvu vo všetkých obdobiach jeho existencie. Toto poslanie nám zanechal Boží Syn v túžbe a želaní uskutočniť ho v pokoji, vzájomnej láske a úcte,“ povedal biskup Novak.

Sprievodca aj do budúcnosti

V Evanjeliu podľa Jána nás Ježiš oslovuje slovami: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Ako som ja miloval vás, tak sa aj vy navzájom milujte. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ Na základe tohto prikázania je biskup Novak presvedčený, že veriaci rôznych vierovyznaní a obyvatelia rôznych národností a jazykových skupín v Prekmurjí sa snažili žiť už pred stáročiami a toto prikázanie by nám malo byť sprievodcom aj v budúcnosti.

Podporovatelia a pracovníci mieru, vzájomného rešpektu a zmierenia

„Vzhľadom na situáciu na Ukrajine a inde vo svete je nedostatok tejto lásky zrejmý a následky sú bolestivé a katastrofálne. Staňme sa všetci podporovateľmi a pracovníkmi pokoja, vzájomnej úcty a zmierenia, aby sa medzi nami uskutočnila Božia vôľa a všetci ľudia mali sľubnú a pokojnú budúcnosť. Nech je to pre nás sprievodcom v búrlivých a krízových časoch 21. storočia, aby sme, ako napísal prvý superintendent ECAV v Slovinsku
P. Trubar, ‚milovali svojho blížneho z hĺbky srdca a robili mu dobre, ako len môžeme‘,“ uzavrel príhovor biskup Novak.

Dobrá a intenzívna spolupráca

Na slávnosti vystúpil aj slovinský prezident Borut Pahor, ktorý zdôraznil, že storočie samostatnej evanjelickej cirkvi je založené na ušľachtilých hodnotách tolerancie, spolupráce, vzájomnej úcty a solidarity, teda na hodnotách, ktoré nie sú viazané výlučne na náboženstvo, ale aj na charakter človeka, charakter národného a občianskeho spoločenstva. „Taktiež protestantizmus nie je len záležitosťou Prekmurja, ale svojím významom pre slovinskú kultúru a knihy patrí celému Slovinsku. „Deň reformácie je sviatkom všetkých Slovincov,“ zdôraznil Pahor a dodal: „Dejiny protestantizmu v Slovinsku sú dlhé, dôležité a slávne, rovnako ako dejiny nezávislej evanjelickej cirkvi. Je súčasťou našej rôznorodej a národnej identity. Nemôžem podať svedectvo o posledných sto rokoch, ale môžem povedať veľa o posledných desiatich rokoch, keď som ako prezident republiky veľa a dobre spolupracoval s Evanjelickou cirkvou a. v. v Slovinsku. Zosnulý biskup Geza Erniša, bývalý biskup Geza Filo a súčasný biskup Leon Novak výrazne prispeli k tomu, že autochtónne slovinské evanjelické kresťanské spoločenstvo bolo súčasťou celoslovinského národného povedomia. Evanjelická obec pod ich vedením pracovala a pôsobí jednotne a v kontakte s medzinárodným prostredím, cirkevným i svetským, upevňuje a zvyšuje povesť svojej vlasti. Blahoželám vám k vášmu jubileu s myšlienkou biskupa Novaka v jeho inauguračnej kázni, že vlasť má byť bezpečným prístavom pre každého bez rozdielu, a prajem vám všetko dobré aj v budúcnosti.“

Všetci sme v Ňom bratia a sestry

Za ECAV na Slovensku pozdravil účastníkov biskup ZD Ján Hroboň. V príhovore uviedol, že Slovensko a Slovinsko majú veľa spoločného. „V slovenčine je názov vašej krajiny Slovinsko a to je rozdiel iba jedného písmenka. Rovnako naše zástavy majú rovnaké farby a skoro taký istý symbol. Rovnako tak máme spoločný aj kus histórie, lebo rozumieme mnohým veciam z bývalého politického systému. Vaša cirkev oslavuje sto rokov od svojho vzniku tento rok, naša cirkev oslavovala minulý rok. Takže sme vám akoby starší bratia. Predsa však sú veci, ktoré máme spoločné na sto percent – a to je viera v Pána Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Máme spoločné aj Jeho slovo, na základe ktorého vznikla reformácia, ktorú si práve dnes pripomíname.

Chcem priať vašej cirkvi, aby stála pevne na tomto základe: Ježiš Kristus a Jeho slovo. Lebo to je spoločné pre vašu aj našu cirkev, maďarskú, nemeckú, americkú… na celom svete. Všetci sme v Ňom bratia a sestry. A toto Slovo nám prináša lásku, milosť, odpustenie, a predovšetkým uistenie o spasení a večnom živote. Je dôležité, že sme sa povzbudili v týchto vzácnych hodnotách,“ povedal biskup Hroboň.

Vznik samostatnej správnej jednotky evanjelickej cirkvi 2. februára 1922 znamenal koniec príslušnosti k Uhorskej cirkvi a začiatok samostatnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovinsku. Bol tak položený základ pre jej ďalší rozvoj.

Janez Porenta, redakcia Lutherus
Foto: TV Slovenija

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!