Sabo sám seba vyhlásil za biskupa. Používa titul, ktorý v cirkvi neexistuje

BRATISLAVA – Generálny duchovný v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Viktor Sabo začal sám seba nazývať biskupom, aj keď ním nie je. Na vianočné pozdravy sa podpísal ako „vojenský biskup“, pričom takýto titul v ECAV na Slovensku neexistuje ani mu ho nikto neudelil.

Kliknite pre zväčšenie

Kliknite pre zväčšenie

Niekdajší kaplán vo Východnej, ktorý už roky robí kariéru ako duchovný v armáde, sa tak svojím podpisom pasuje za biskupa, hoci takýto titul mu nikto neschválil ani neudelil. Niektorí z jeho farárskych kolegov vyjadrili názor, že by ani neverili, že z niekdajšieho skromného človeka z chudobnejších pomerov sa vykľuje ambiciózny a dravý duchovný. „Ctižiadosť a túžba po funkciách či kariére musia Viktora Saba ovládať natoľko, že sa už sám pasoval za biskupa. Je to ďalšia tragédia pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ktorá spočíva v tom, že nie pokora a služba, ale honor, ctižiadosť a spoločenské postavenie sú tým, čo charakterizuje evanjelických duchovných, aspoň v prípade nášho kolegu Saba,“ uviedli.

Nie je to pritom prvý prípad, kedy si Sabo začal uplatňovať to, čo nie je obsiahnuté ani v Agende ECAV. Okrem neexistujúceho titulu používa z vlastného rozhodnutia aj nedovolené prvky na svojom služobnom odeve. K bohoslužobnému odevu si svojvoľne pridal štólu, resp. stuhu, ktorá v ECAV na Slovensku nie je povolená. V štóle s „maskáčovým“ vzorom sa generálny duchovný prezentuje verejne – a pokúša sa tak do bohoslužobného odevu evanjelických a. v. farárov infiltrovať prvok, ktorý vylučuje dokonca aj Agenda ECAV. Tá hovorí len o používaní čierneho luteráka, bielej kamže a bielych tabličiek. K štóle sa Agenda vymedzuje jasne: „V našej cirkvi neboli zavedené stuhy v liturgických farbách, ako sa používajú v niektorých zahraničných luteránskych cirkvách.“

Je preto otázne, ako sa k samoudeleniu titulu „vojenský biskup“ postavia predstavitelia ECAV na Slovensku, keďže používanie tohto neudeleného titulu podľa informácií Lutherusu kritizujú aj vojenskí funkcionári.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!