Reformatu do stanoveného termínu nezrušili. Očakáva sa, či synoda vyvodí voči predsedníctvu cirkvi dôsledky

BRATISLAVA – Synoda, ktorá sa konala v októbri minulého roka v Ružomberku, prijala uznesenie o zrušení Reformaty. Naplnené malo byť do 30. marca 2021. Podľa všetkého ho však predsedníctvo cirkvi ako valné zhromaždenie Reformaty nebolo schopné naplniť, keďže spoločnosť dodnes figuruje v Obchodnom registri – a rovnako aj v adresári samotnej cirkvi, publikovanom na webe.

„Synoda ECAV na Slovensku požaduje od Predsedníctva ECAV konať ako Valné zhromaždenie Reformata spol. s r. o. a:
a) podniknúť opatrenia na zrušenie a následnú likvidáciu spoločnosti Reformata, s.r.o. v termíne do 31. 3. 2021;
b) následne zaradiť správu majetku v súčasnosti spravovaného spoločnosťou Reformata, s. r. o. v rámci novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBÚ;
c) pripraviť písomnú správu o zrealizovaných právnych a ekonomických krokoch v súvislosti so zrušením spoločnosti na rokovanie synody CAV v roku 2021.“

Za toto uznesenie v októbri 2020 zdvihlo ruku 38 z 53 prítomných synodálov a zaviazalo tak predsedníctvo cirkvi – Ivana Eľka a Jána Brozmana – k zrušeniu Reformaty a vytvoreniu nového strediska pre správu cirkevného majetku, ktoré by spadalo priamo pod generálny biskupský úrad. Návrh bol synode predložený po búrlivej diskusii, v ktorej sa synodáli okrem iného dozvedeli, že súčasný konateľ Reformaty neplní schválené uznesenia, ale aj to, že v Reformate je znova zamestnaný Vladimír Daniš. Súčasný konateľ Branislav Rybnikár dokonca čelil odvolávaniu z funkcie.

Synoda sa rozhodla uzavrieť kauzu Reformata, ktorá sa cirkvou tiahne celé roky a spôsobila v nej doslova rozkol, zrušením tejto eseročky. Dnes je však zrejmé, že k naplneniu uznesenia najvyššieho zákonodarného orgánu vôbec nedošlo. Aj v polovici mája – mesiac a pol po termíne – totiž Reformata figuruje v Obchodnom registri. Na webstránke cirkvi nefiguruje ani hospodárske stredisko, ktoré má po zrušení Reformaty spravovať majetok ECAV. Evanjelickú verejnosť bude nepochybne zaujímať, aké dôsledky vyvodí tohtoročná synoda za nesplnenie odhlasovaných úloh pre vedenie cirkvi ako valné zhromaždenie Reformaty.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!