Princíp moci zo zborov nahrádza hierarchické vedenie cirkvi

Synoda sa historicky prvýkrát uskutočnila ešte pred konventmi

BRATISLAVA – Odveký princíp, že všetka moc v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pochádza zdola, teda z cirkevných zborov, už podľa všetkého neplatí.

Po nástupe súčasného vedenia sa v nej totiž začal uplatňovať skôr hierarchický systém, keď vedenie a najvyššie grémium niečo nariadia a cirkevné zbory majú poslušne naplniť „prikázania“ zhora. Svedčí o tom okrem iného kontroverzný zákon
o finančnom zabezpečení cirkvi, ktorý vzal cirkevným zborom právo disponovať s vlastnými finančnými prostriedkami
a investovať ich podľa potrieb samotných zborov. Dnes už väčšina zborov na vlastné investície nemá, keďže prijatý zákon
o tvorbe fondu finančného zabezpečenia od nich pod zámienkou dorovnania platov farárov požaduje vysoké – až likvidačné – odvody za každého člena či percentá zo zborových príjmov. 

Hierarchický model podčiarkuje aj dianie v tomto roku, keď historicky prvýkrát zasadla najskôr Synoda ECAV na Slovensku a až následne sa uskutočňovali seniorálne či dištriktuálne konventy. Doposiaľ bol postup v cirkvi vždy opačný – a mal svoje opodstatnenie: najskôr sa vyhodnotil predchádzajúci kalendárny rok
v cirkevných zboroch, potom na úrovni seniorátov, dištriktov a až potom rokovala synoda ako najvyšší zákonodarný orgán. Mala tak možnosť zozbierať podnety z konventov a reagovať na ne.

Obrátenie celého procesu naruby opäť ukazuje, že aktuálne vedenie cirkvi má svoje vlastné pravidlá, ktoré mu vyhovujú, a prispôsobuje si ich podľa toho, čo chce práve dosiahnuť. Očakáva sa, že princípu „všetka moc pochádza z cirkevných zborov“ definitívne zlomí väzy septembrová synoda č. II, ktorá bude schvaľovať tzv. sankčný mechanizmus. Ten vysiela farárom jasný odkaz: ak váš zbor nezaplatí, začnite si hľadať iné zamestnanie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!