Pri výročí kostola vyjadrili túžbu zachovať dedičstvo predkov

TOMÁŠOVCE – Už 26 rokov uplynulo od posviacky Božieho chrámu v Tomášovciach. Udalosť si pripomenuli na službách Božích 26. septembra. Niesli sa v duchu biblických slov zo Ž 84, 6.

Kazateľom Božieho slova pri tejto príležitosti bol konsenior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek.

Podľa slov domáceho farára Michala Guba bol kostol posvätený 30. septembra 1995. „Brat hosťujúci kazateľ bol v tých časoch zborovým farárom a veľkou mierou sa pričinil o výstavbu nášho kostola. Dodnes mnohí členovia nášho zboru spomínajú na tie chvíle s radosťou a vďakou,“ uviedol pre web ECAV. Dodal, že hosťom podujatia bol aj seniorálny dozorca P. Bajo.

„Blahoslavení sú ľudia, ktorí v Pánu Bohu skladajú svoju nádej. Aj my ju do Božích rúk ukladáme, lebo Pánom budúcich dní nie je človek, ale Pán Ježiš. Tieto myšlienky vládli v našich srdciach, keď sme počúvali kázeň, príhovory, ale aj spevy nášho spevokolu. Náš chrám Boží patrí medzi novšie kostolné stavby, napriek tomu si však chceme udržať dedičstvo viery našich predkov. Modlíme sa za to, aby si vždy a v každom čase našiel svojich návštevníkov, veriacich ľudí, ktorí prídu a v duchu sa pomodlia,“ dodal M. Gubo.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!