Ďakovali za Božie dary zo záhrad, z viníc, lúk a polí

BELUJ – V nedeľu 3. októbra sa konali v podsitnianskej obci Beluj v tamojšom chráme slávnostné služby Božie, tradične nazývané Poďakovanie za úrody zeme.

Slávnosť sa niesla v duchu vďakyvzdania Pánu Bohu za úrodu z našich záhrad, viníc, lúk a polí. Služby Božie slúžil farár Peter Ján Soták. Jeho kázeň bola venovaná poďakovaniu Pánu Bohu za dary, ktoré ľuďom zveril z Jeho milosti. Z vystavených darov Božích urodených v tunajších záhradách vytvorili kostolníčky Zuzana Paukovicová a Zuzana Dubovská koláže, ktoré skrášľovali chrám Boží nielen počas konania služieb Božích, ale aj po ďalšie dni.

Tento rok si cirkevný zbor zároveň pripomínal 180 rokov od narodenia Andreja Gustáva Štollmanna, ktorý ako kaplán a neskôr ako farár viedol tunajší zbor celý svoj profesijný život. Narodil sa v rodine banskobystrického kolárskeho majstra 21. apríla 1841, študoval v Prešove, Šoproni, potom na univerzitách v Bazileji a Roztoku. Okrem kňazského povolania sa venoval publicistike, národopisu, ovocinárstvu, intenzívne spolupracoval s Andrejom Kmeťom. Zomrel v roku 1928 v Beluji. Počas jeho účinkovania bola okrem iného postavená nová farská budova, ktorá má v týchto dňoch okrúhle, 130. výročie svojho vzniku.

AD

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!