Prezidentom Svetového luteránskeho zväzu sa stal prvýkrát Dán

KRAKOV – Biskup Henrik Stubkjær bol zvolený za prezidenta SLZ a bude pomáhať určovať smerovanie 77 miliónov ľudí. Dánska delegácia pri vyhlasovaní výsledkov prezidentských volieb na valnom zhromaždení v Krakove neskrývala radosť. Henrik Stubkjær, biskup diecézy Viborg, bol zvolený za prezidenta Svetového luteránskeho zväzu – ako prvý Dán v histórii.

Aby boli vypočuté všetky hlasy

„V mysli sa mi vynára mnoho emócií. Po prvé, pokora voči úlohe, ktorú sa chystám prevziať. Viem, že je to veľká úloha, ale zároveň je tu aj veľká túžba pracovať,“ povedal šťastný novozvolený prezident Henrik Stubkjær.

Hrdá je aj ministerka pre cirkevné záležitosti Louise Schack Elholmová: „Ako ministerka pre cirkevné záležitosti môžem byť hrdá na to, že dánsky biskup bude teraz viesť 77 miliónov luteránskych kresťanov na celom svete. Henrika Stubkjæra poznám ako angažovaného a schopného človeka a teším sa, že sa stane dôležitým hlasom v medzinárodnej spolupráci luteránskych cirkví.“

Svetový luteránsky zväz (SLZ) je medzinárodná organizácia združujúca 149 luteránskych cirkví zo všetkých kontinentov so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Vykonáva rozsiahlu humanitárnu činnosť a zameriava sa aj na misiu, ľudské práva, rozvoj cirkvi a teologické vzdelávanie.

„Chcel by som bojovať za to, aby sme udržali teológiu a praktickú činnosť spolu, teda teológiu a diakoniu. Aby to išlo ruka v ruke,“ hovorí biskup Henrik Stubkjær.

„Zároveň chcem pracovať na posilnení nášho spoločenstva na celom svete a zabezpečiť, aby mal každý svoj hlas. Je potrebné, aby Svetový luteránsky zväz a hlas, ktorý ako cirkev máme, bolo počuť v rýchlo sa meniacej spoločnosti.“

Henrik Stubkjær bude mať za úlohu viesť Najvyššiu radu Svetového luteránskeho zväzu počas nasledujúcich siedmich rokov a určovať strategické smerovanie jeho práce.

V kampani sa zameral na prácu v oblasti diakonie, klimatických zmien a posilnenia teologického vzdelávania. Vyslovil sa aj za vytvorenie väčšej spolupráce medzi humanitárnou prácou a teologickým oddelením.

Vo svojom inauguračnom prejave Stubkjær povedal, že považuje za svoju zodpovednosť zabezpečiť rozmanitosť a to, aby boli v SLZ vypočuté všetky hlasy.

Henrik Stubkjær bude pokračovať vo svojej funkcii biskupa diecézy Viborg a vidí veľké príležitosti pre Dánsko, ktoré má teraz ako predseda Svetového luteránskeho zväzu.

„Dúfam, verím a viem, že zo Svetového luteránskeho zväzu by sme mohli čerpať veľa inšpirácie. A tiež dúfam, že to môže pomôcť signalizovať, že naša cirkev je globálnou cirkvou,“ uzatvára novozvolený prezident SLZ.

Šesťdesiatjedenročného teológa, ktorý v súčasnosti stojí na čele diecézy Viborg Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku, zvolili delegáti, ktorí sa zúčastnili na 13. zhromaždení SLZ 16. septembra v poľskom Krakove.

„Mojou víziou pre SLZ je, aby sme získali pridanú hodnotu tým, že budeme spolupracovať ako spoločenstvo, ktoré sa snaží uvádzať kresťanskú vieru do praxe prostredníctvom humanitárnej a rozvojovej činnosti, advokácie, spoločného svedectva a dialógu,“ vysvetlil a načrtol smer svojho predsedníctva.

Garant jednoty

Zároveň sa zaručil za jednotu zväzu, ktorý sídli v Ženeve vo Švajčiarsku. Toto celosvetové spoločenstvo, založené v roku 1947, združuje 150 členských cirkví z 99 krajín, ktoré predstavujú viac ako 75 miliónov luteránov na celom svete.

„Byť luteránom znamená byť v kontexte,“ povedal biskup Stubkjær. Poznamenal, že rozmanitosť, ktorá je v rámci celosvetového zväzu taká zjavná, je znakom toho, ako „nás Boh prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista vychováva ako členské cirkvi…, aby sme hlásali evanjelium relevantným spôsobom.“

Nový prezident je známy svojou ekumenickou angažovanosťou a v rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako predseda Národnej rady cirkví v Dánsku. Po zvolení do svojej novej funkcie so sídlom v Ženeve si všimol netradičnú poznámku pápeža Františka z júna minulého roka, keď delegácia SLZ navštívila Vatikán.

„Mali by ste si dať pozor, že práve v časoch zmien má Duch Svätý najväčšiu príležitosť na zmenu nášho zmýšľania,“ povedal pápež skupine.

Ekumenické a humanitárne záväzky

Stubkjær má bohaté skúsenosti aj s humanitárnou pomocou. Predtým, ako sa v roku 2014 stal biskupom, pôsobil takmer desať rokov ako generálny tajomník humanitárnej organizácie DanChurchAid (DCA), ktorá pochádza z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku. Od roku 2017 je členom Rady SLZ a predsedal výboru pre globálnu pomoc.

Biskup Stubkjær zastával aj vedúce pozície v ACT Alliance, globálnej štruktúre viac ako 145 cirkví a pridružených organizácií vytvorených na poskytovanie humanitárnej pomoci chudobným. V súčasnosti predsedá združeniu, ktoré podporuje mužov bez domova v Dánsku a pomáha im prekonať závislosť od alkoholu alebo drog.

Za Stubkjæra hlasovalo 274 delegátov, 26 bolo proti a ďalších 18 sa zdržalo hlasovania. Jeden hlas bol neplatný.

Henrik Stubkjær – „múdry teológ“

Vedúci delegácie nemeckých členských cirkví SLZ, bývalý württemberský biskup Frank Otfried July, zablahoželal zvolenému predsedovi. „Som rád, že spolu s vami preberá úrad predsedu múdry teológ, angažovaný diakon a presvedčený ekumenista,“ zdôraznil July na adresu zvoleného predsedu LWF. Stubkjær sa zasadzuje za dôležitú jednotu teologickej a humanitárnej práce.

Stubkjær bol jediným kandidátom na nástupcu predchádzajúceho prezidenta Pantiho Filibusa Musu z Nigérie, ktorý funkciu prezidenta zastával od roku 2017. Dán bol spolu s novými členmi Rady SLZ slávnostne inaugurovaný v utorok, v posledný deň zhromaždenia.

Pripravila Redakcia Luhterus
Foto: LWF

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!