Prezidentka ocenila evanjelikov z Revúcej

REVÚCA – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca je právom hrdý na svojich dvoch členov, ktorí nedávno dostali výnimočné ocenenie, uviedla to evanjelickí farárka z Revúcej Daniela Hudecová.

Informovala, že prvou z ocenených je Viera Lábajová, ktorá venuje celý svoj život službe blížnym, trpiacim látkovou i nelátkovou závislosťou v Odborom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o., Predná hora. V tejto špecializovanej nemocnici rozvíjala svoje odborné znalosti i darované hrivny od Pána od roku 1986, keď nastúpila na post staničnej sestry. Od roku 2007 do apríla 2023 bola námestníčkou pre ošetrovateľstvo a i naďalej je odbornou garantkou pre ošetrovateľstvo. Je aktívnou koordinátorkou programu pri celoslovenských konferenciách sestier pracujúcich v psychiatrii a podieľa sa na zmene terapeutického prístupu v liečbe závislostí. Viera Lábajová sa stala laureátkou celoslovenského prestížneho ocenenia „Biele srdce“, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti ich medzinárodného dňa.

Toto najvyššie ocenenie dostala aj ďalšia Revúčanka – jej kolegyňa Darina Gešková, vrchná sestra 1. oddelenia. Obe sa stretli pri tejto príležitosti s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá ocenila ich dlhoročnú službu v oblasti zdravotníctva.

Druhým oceneným, podľa farárky Hudecovej bol Karol Žigo, ktorý získal Plaketu Mesta Revúca pri príležitosti slávnostného oceňovania osobností na rozlúčkovom defilé „Revúca – mesto kultúry“. Plaketu dostal za dlhoročnú prácu v mediálnej, kultúrnospoločenskej a kinematografickej oblasti. V cirkevnom zbore je mediálnym služobníkom a usiluje sa o zachovanie fotodokumentácie všetkých zborových i seniorálnych aktivít a podujatí.

„Svojím životom sú obaja ocenení skromní a nenápadní, ale svojimi skutkami sú výnimoční. Konajú svoju službu „z tej duše, nie ako ľuďom, ale ako Pánovi“,“ uviedla farárka.

Doplnila, že aj predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Revúca blahoželá svojim oceneným členom a vyprosuje im do ďalšieho života i služby Božiu milosť, pomoc a požehnanie darmi Ducha Svätého. „Veríme, že to najvyššie ocenenie za svoju vernú službu však obdržia raz od Toho, ktorý ich do života i služby povolal a ktorému oni svoj život odovzdali,“ dodala farárka Hudecová.

Informovala: D. Hudecová
Foto: prezident.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!