Krakov privíta luteránov z celého sveta

KRAKOV – Vyše tisíc účastníkov z celého svetového evanjelického spoločenstva sa počas týždňa od 13. do 19. septembra zíde v poľskom Krakove na 13. zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu (SLZ).

Zasadnutie, ktoré sa koná od 13. do 19. septembra, je najvyšším rozhodovacím orgánom SLZ, ktorý okrem iného zvolí aj nového prezidenta a Radu SLZ a určí smery na nasledujúce roky. Témou zhromaždenia je „Jedno telo, jeden duch, jedna nádej“, pričom sa zdôrazňuje presadzovanie jednoty v cirkvách a spoločenstvách s cieľom prekonávať rozdelenia a rastúcu polarizáciu. Rečníci sa zamyslia nad niektorými z hlavných výziev našej doby a budú sa pýtať, ako môžu byť cirkvi poslom nádeje a dôveryhodnými svedkami evanjelia v ich rôznorodých regionálnych kontextoch. Generálna tajomníčka SLZ Dr. Anne Burghardtová povedala: „Zhromaždenie v Krakove spája cirkvi z 99 krajín z celého sveta. Vyše tisíc účastníkov z rôznych miestnych kontextov sa zíde a zakúsi, čo to znamená byť ‚jedno‘ v Kristovi’. Budeme uvažovať a modliť sa, zdieľať spoločné záujmy s cieľom rozoznať, kam Duch vedie naše zbory a ako sme povolaní byť poslami nádeje svetu.“

Delegáti začali prichádzať do Poľska už skôr, a to na tri predzhromaždenia: stretnutie mužov, žien a mládeže, aby definovali priority a informovali účastníkov, ktorí sa nezúčastnili na predchádzajúcich zhromaždeniach. Tieto stretnutia sa konali od 8. do 11. septembra v Krakove a v mestách Wroclaw a Wisla. Hostiteľom zhromaždenia je Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku, ktorú vedie predsedajúci biskup Jerzy Samiec. Bude to len druhýkrát, čo sa takéto stretnutie koná v regióne strednej a východnej Európy – po zhromaždení v Budapešti v roku 1984. Poľská evanjelická cirkev je menšinová cirkev v prevažne katolíckej krajine, je zakladajúcim členom SLZ a má okolo 61 000 členov. Po ruskej invázii na Ukrajinu, východného suseda Poľska, v roku 2022 spolupracuje s mnohými ďalšími cirkvami a organizáciami a reaguje na potreby státisícov ľudí utekajúcich pred konfliktom. Biskup Samiec privítal delegátov v Krakove a pripomenul, ako sa cirkev v Poľsku v uplynulom roku každú nedeľu modlila za členské cirkvi SLZ na celom svete. Cieľom, ako povedal, je „dozvedieť sa viac o našich bratoch a sestrách v rôznych regiónoch, ale predovšetkým vybudovať pravé spoločenstvo v Kristovi spôsobom, ktorý je naplnený láskou, úctou a porozumením“. Dodal: „Som rád, že môžem privítať účastníkov zhromaždenia v Poľsku a modliť sa, aby sme boli premenení vzájomným stretnutím.“

Zhromaždenie sa otvorí v modernom kongresovom centre v Krakove bohoslužbou vrátane kázne, ktorú prednesie 34-ročná farárka Danielle Dokmanová z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Suriname. S hlavným príhovorom vystúpi český rímskokatolícky kňaz, autor a profesor sociológie Tomáš Halík, známy svojou prácou o náboženskej slobode a medzináboženských vzťahoch. K vrcholom zhromaždenia bude patriť návšteva neďalekého pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau vrátane chvíle modlitby a zamyslenia na konci návštevy. Posledný deň bude zahŕňať podpísanie vyhlásenia Spoločného slova s rímskokatolíckou cirkvou a ekumenické stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi piatich globálnych kresťanských spoločenstiev, ktoré podpísali Spoločnú deklaráciu o doktríne ospravedlnenia. V Krakove budú prítomní ekumenickí delegáti z viac ako tuctu rôznych cirkví a organizácií, aby zdôraznili dôležitosť partnerstiev v teológii, humanitárnej a diakonickej práci. Každodenné bohoslužby budú dôležitou súčasťou zhromaždenia, pričom v nedeľu 16. septembra sa účastníci pripoja k cirkevným zborom v južnom Poľsku, v Česku a na Slovensku, aby prežili spoločné služby Božie a stretli sa s miestnymi luteránskymi zbormi.

Redakcia Lutherusu
Foto: LWF

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!