Prázdninový tábor s príbehom Eliáša

JELŠAVA – Počas prázdnin usporiadal Cirkevný zbor ECAV Jelšava spolu s rodičmi detí prázdninový tábor zameraný na deti cirkevného zboru predškolského veku a deti prvého ročníka základnej školy.

Po modlitbách detí stretávajúcich sa okolo slova Božieho Pán Boh vypočul ich prosby pri tematickom stretnutí pod názvom Elízeus, prorok verného Boha. Na úvod bol deťom predstavený život proroka spolu s príbehom Eliáša. Deti tak mali možnosť oboznámiť sa s Božími pravdami a uvedomiť si, že Boh vždy dodrží svoje sľuby a sprevádza nás znameniami, ktoré vo svojom živote rozoznávame na základe Božieho slova. A hlavne deti spoznali, že nás Pán Boh nikdy nesklame, ak v Neho veríme. Elízeus vedel, že keď sa spolieha na Boha, ten ho neopustí. Takto sme mohli prechádzať jednotlivými úlohami spolu s deťmi. Pomocou flanelografu boli deťom predstavené ústredné pravdy z biblického príbehu. Tie sa dopĺňali pozvaním k modlitbám a spievaniu detských oslavných piesní plných vďaky. Príbeh proroka bol v niekoľkých častiach premietnutý ako kreslený príbeh cez projektor v zborovej sieni aj s naučením zlatého verša a poučením pre život. V Biblii je veľa sľubov a všetky Pán Boh naplní. Takto Ho spoznávali deti počas celého biblického rozprávania.

Na farskom dvore sa konali aj rôzne súťaže. Pohybové aktivity boli spojené s použitím nafukovacieho hradu na skákanie. K dispozícii bola chata Hrádok s bazénom, kde sa preverili zdatnosti všetkých účastníkov. Lesná chata Janka a jej okolie nám zase poskytlo možnosť prejsť jednotlivými stanovišťami pri plnení úloh a hľadaní pokladu. Tam deti odpovedali na otázky z biblického príbehu a preukázali vedomosti z Božieho slova.

Ivan Bojna

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!