Prešľap pri oslovení pápeža Eľko zakryl pri publikovaní prejavu na webe

Titul svätý patrí u evanjelikov iba Bohu, generálny biskup ním však oslovil hlavu rímskokatolíckej cirkvi

BRATISLAVA – Generálny biskup Ivan Eľko pobúril evanjelikov a. v. na Slovensku. Počas nedávnej návštevy pápeža Františka na Slovensku v prejave za Ekumenickú radu cirkví v SR nezvládol spôsob, akým oslovil vrcholného predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi.

Vo svojom prejave totiž pápeža oslovil „Vaša svätosť“ (neoficiálne Svätý Otec), čo hrubo odporuje evanjelickej vierouke, ktorú ako generálny biskup ECAV na Slovensku reprezentuje, resp. má reprezentovať. Nedokázal tak zachovať vernosť učeniu cirkvi, ktoré jednoznačne pripomína, že Svätým Otcom je pre evanjelikov a. v. iba Pán Boh. Svoj prešľap Eľko vzápätí šikovne zakryl pri publikovaní prejavu na oficiálnom webe cirkvi, kde oslovenie zmenil na „Vaša excelencia“, zrejme preto, aby jeho zlyhanie neostalo zdokumentované v písomnej podobe a zachované pre čitateľov webu. Pozorní evanjelici si však vieroučný omyl všimli a upozorňovali naň aj v diskusiách na sociálnych sieťach.

Rímskokatolícke chápanie pojmu Svätý Otec sa radikálne líši od evanjelického
a. v. chápania. „Titul svätý sa v Cirkvi používa v súvislosti s rôznym vyjadrením pocty určitej osobe na základe stavu, hodnosti alebo úradu. V najpoužívanejšom zmysle slova svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou,“ vysvetľuje v Katolíckych novinách Daniel Dian s tým, že pri pápežovi ide o titul v súvislosti s jeho úradom, keďže pápež je hlavou katolíckej cirkvi, a teda jej najvyšším pastierom. Evanjelici a. v. však za hlavu cirkvi považujú jedine Ježiša Krista a svätosť vo svojom učení pripisujú len Trojjedinému Bohu. Žiadneho človeka preto nemajú titulovať oslovením „Svätý Otec“ či „Vaša svätosť“. Odlišnosť je aj v ponímaní svätý: „Vo viere Rímskokatolíckej cirkvi je, že tí, ktorí sú oficiálne v cirkvi vyhlásení za svätých, sú zjavnými orodovníkmi u Boha na základe presvedčivých dôkazov – zázrakov vykonaných Bohom na ich príhovor,“ vysvetľuje Dian. Podľa evanjelického vierovyznania sa všetci kresťania považujú za svätých kvôli svojmu spojeniu s Ježišom Kristom. Kresťania sú povolaní byť svätými, aby stále viac umožňovali svojmu každodennému životu pripodobňovať sa životu v Kristovi.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!