Prenasledovanej šéfredaktorky sa zastane aj Asociácia slobodných zborov

BRATISLAVA – Pokus o hrubé vyhodenie členky ECAV na Slovensku, evanjeličky a. v., šéfredaktorky týždenníka Lutherus Martiny Kováčikovej z cirkvi, do ktorej sa narodila, v ktorej vyrastala a pre ktorej ideály už roky pracuje, neostal bez odozvy. Návrh na jej disciplinárne stíhanie s cieľom exkomunikácie pobúril množstvo jednotlivcov, ale aj organizácie súvisiace s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

Šéfredaktorky sa zastala aj Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, ktorá v stanovisku nazvanom „Prenasledovaných sa zastaneme!“ poukázala na viaceré prípady prenasledovania zo strany súčasného vedenia cirkvi. „Iba nedávno sa na verejnosť dostala informácia, že disciplinárne stíhaná má byť aj šéfredaktorka časopisu Lutherus Martina Kováčiková,“ pripomína ASloZ s tým, že dôvody perzekúcie voči nej nie sú známe. Predstavitelia organizácie konštatujú, že je smutné, ak sa cirkev vydala cestou trestania – predovšetkým ľudí, ktorí poukazujú na nedostatky v jej fungovaní a nedoriešené kauzy. Martina Kováčiková je jednou z nich. „Našich členov, sympatizantov a podporovateľov chceme ubezpečiť, že sa týchto prenasledovaných osôb zastaneme! Pretože na svätosti, pravde, spravodlivosti a láske a tiež na cirkvi Kristovej záleží!“ – zdôraznila v tomto kontexte ASloZ.

Redakcia Lutherus
Foto: ASLOZ, clipartmax.com

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!