Pomsta za kritiku: Eľko štve veriacich proti farárskym manželom

DEVIČANY, DRŽENICE – Nenávisť v podaní súčasného vedenia cirkvi je, zdá sa, hnacím motorom pre akty pomsty na farároch, ktorí mu oddane nekľačia pri nohách, myslia si veriaci cirkevných zborov. Ukázalo sa to aj v prípade farárskych manželov Ľachkých. Samotný Ivan Eľko, ktorý zastáva post generálneho biskupa, sa neustále pokúša rozoštvať zbory, ktoré za manželmi stoja.

Ivan Eľko dal, podľa domácich veriacich, rozposlať do zborov v Devičanoch a Drženiciach, kde Ján a Anna Ľachkí pôsobili, rozsudok zo svetského súdu. Poslal ho vraj aj s osobnými údajmi oboch manželov, čím podľa všetkého porušil zákonné ustanovenia o ochrane údajov, známe ako GDPR. Redakcii Lutherusu sa do uzávierky čísla nepodarilo zistiť, či Ľachkí plánujú podať žalobu na súd, no ak by tak urobili a súdny proces by zrejme vyhrali, Eľko by tak čelil vysokej pokute, ktorú by znova vo svojich nákladoch musela znášať ECAV na Slovensku, teda by sa na ňu skladal každý veriaci, ktorý prispieva na cirkev.

Eľka k rozposlaniu rozsudku zrejme viedla túžba rozoštvať ľudí v týchto zboroch. Aj po nútenom odchode manželov Ľachkých z farárskej služby si ich totiž chceli ponechať ako duchovných s tým, že by síce neboli v pracovnom pomere s ECAV, ale zbor by si ich ako farárov platil sám. Samotný rozsudok rieši fakt, že Ján a Anna Ľachkí pred rokmi odcudzili historickú knihu z lyceálnej knižnice v Levoči. Za tento skutok im súd udelil podmienečný trest. Manželia Ľachkí vinu nepopierajú, práve naopak, vyjadrili sa, že ich veľmi mrzí, že podľahli svojej vášni pre históriu až do tejto miery. Knihu, samozrejme, vrátili a zaplatili aj pokutu. Eľko však ich slabosť využil na štvavú kampaň – a predovšetkým sa podľa názoru mnohých zainteresovaných chcel pomstiť Jánovi Ľachkému za to, že kritickými článkami na adresu súčasného vedenia cirkvi prispieval do týždenníka Lutherus a v časoch bývalého vedenia aj do Evanjelického posla. Eľko chcel veriacich v Devičanoch a Drženiciach presvedčiť, že Ľachkí nie sú hodní pôsobiť v našej cirkvi. Pravdou však je, že Eľko Ľachkého prenasledoval ešte dávno pred samotným rozsudkom a snažil sa o jeho odchod z cirkvi. „Eľko neznesie kritikov a jediným nástrojom je odstrániť z cesty nepohodlných. Dôvod si nájde akýkoľvek. Pritom sa len stačí pozrieť na to, akých farárov máme na iných miestach v cirkvi. Kradnú milodary, peniaze z ofier aj fondov, kšeftujú s urbárskym drevom, pijú, rozvádzajú sa, majú mimomanželské aférky – a k tomu všetkému dostanú od cirkvi ešte lepšie miesto, vyššiu funkciu alebo odmenu. Stačí, že sa ‚klaňajú‘ súčasnému vedeniu a pritakajú mu,“ uviedol jeden z bývalých kolegov Jána Ľachkého. Dodal, že Eľko má pre každého iný meter a nekoná čestne. „Teraz dokonca porušil zákon. No my sme si už zvykli – pre Eľka sú svetské i Božie zákony len zdrapom papiera. Nemá vôbec žiadny kresťanský cit ani lásku k blížnemu, netrápi ho, čo bude s manželmi Ľachkými a ich deťmi. Ide mu len o pomstu a takto koná voči každému, kto ho kritizuje. Pritom on sám nemá predpoklady na to, aby bol dobrým biskupom, a keďže sa nespráva kresťansky, ani byť dobrým kresťanom – farárom,“ zdôraznil farár, ktorý dodal, že nečudo, keď takéto príklady ľudí skôr od cirkvi odrádzajú.

Redakcia Lutherusu
Ilustračné foto: najpravo.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!