Povolili neschválené, neodporučili schválené

Zbor biskupov si opäť „ide svoje“ – a znova zlyháva vo vieroučnej argumentácii

BRATISLAVA – Zbor biskupov ECAV opäť prekrúca bohoslužobné poriadky na svoj obraz. Nad význam a pravú podstatu prisluhovania sviatosti Večere Pánovej (VP) najnovšie biskupi nadradili „hygienické dôvody“.

„Zbor biskupov ECAV neodporúča prisluhovať Večeru Pánovu intinkciou – hromadne, v bohoslužobnom spoločenstve (intinkcia – spôsob prijatia Večere Pánovej namočením posvätného chleba v posvätnom víne) – a to z hygienických dôvodov. Tento spôsob prisluhovania VP je vhodný len v osobitých prípadoch jednotlivcom, napr. komunikantovi na lôžku,“ uvádza sa v liste zo 7. júna tohto roka.

Biskupi a duchovní majú dbať na vieroučnú čistotu a správne konfesijné smerovanie, v našej cirkvi to trápi iba laikov.

Paradoxom je, že biskupi toto odporúčanie absolútne nevedia zdôvodniť po vieroučnej stránke, namiesto toho uviedli len hygienické dôvody. Podľa viacerých oslovených duchovných je jasné, že ani nedokážu argumentovať vieroukou. „Pretože ak farár vezme oblátku do rúk a podá ju komunikantovi – čo pripúšťajú, takisto môže vziať oblátku do ruky a namočiť ju do vína a podať veriacemu. Hoci Ústava ECAV a cirkevnoprávne predpisy hovoria, že biskupi a duchovní majú dbať na vieroučnú čistotu a správne konfesijné smerovanie, v našej cirkvi to trápi iba laikov. Mnohí sú uvedomelejší a vzdelanejší a ukazuje sa, že musia vzdelávať samotných duchovných. Pre radových veriacich ani niektorých kolegov z duchovného stavu už biskupi veru nie sú zárukou toho, že v ECAV na Slovensku sa všetko deje v poriadku,“ uviedol pre Lutherus jeden z duchovných so slovami, že takýchto biskupov veru naša cirkev ešte nemala.

„Či už to boli Michalko, Uhorskai, alebo Klátik a Krivda, vo vieroučných veciach bolo vždy jasno. Súčasní biskupi však porušujú všetky zásady – a to bolo vidieť aj na Dištriktuálnom dni ZD, kde namiesto predspevu na službách Božích zaradili akúsi mládežnícku pieseň. Alebo na synode (kto to kedy videl!) generálny biskup povie, že on nevie, kde je v Symbolických knihách napísané, že všetka moc pochádza zo zborov,“ krúti hlavou starší duchovný.

Pokiaľ ide o samotné neodporúčanie Večere Pánovej intinkciou, rozhorčilo to aj farárku zo Západného dištriktu. Lutherusu povedala, že vedenie vlastne neodporúča to, čo je v cirkvi dávno schválené, a na druhej strane odporúčajú to, čo schválením neprešlo, teda „kališteky“.

„Katastrofa! Absolútne odignorovali uznesenie, ktoré dlhšie pripravoval bohoslužobný vybor ešte pred pandémiou. Ešteže z hygienických dôvodov neodporučili zakázať prijímanie pod obojím!“ zaznel ďalší komentár pobúrených veriacich.

Je na tých farároch, ktorí ešte ako malá hŕstka dbajú na vieroučnú čistotu, aby sa ozvali proti praktikám, ktoré deformujú všetky piliere a princípy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Redakcia Lutherusu
Ilustračné foto: M. Kováčiková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!