Českobratská synoda diskutovala o možnosti požehnania homosexuálnych párov

Synoda Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike rozsiahlo debatovala o problematike LGBT párov z hľadiska možného požehnania.

Komisia, ktorá sa touto otázkou v cirkvi zaoberala, neodporúčala prijať návrh na schválenie požehnávania týchto párov v ČCE s poukazom na to, aby sa téma ešte prerokovala v komisii predtým, než o nej bude rozhodovať synoda. Iná komisia však návrh odporučila na schválenie.

Synodný senior Pavel Pokorný v rozprave uviedol: „Vnímam, že situácia v cirkvi je zložitá, ale zároveň, že tento návrh je dobrý. Treba len prijať správnu formulačnú úpravu,“ povedal, ako ho cituje web ČCE. „Uvedomil som si, že tento rok tu nezaznievajú žiadne hlasy proti požehnávaniu párov rovnakého pohlavia, ale napriek tomu na tieto hlasy berieme ohľad. Je to veľká veľkorysosť,“ vyhlásil.

K zdržanlivosti a pomalšiemu postupu vyzval Roman Mazur: „Je dobré vecne pomenovať, že sa nezhodneme s pravdepodobne menšinovou konzervatívnou časťou, a konštatovať, že je možné sa nepripojiť. Má to však podľa mňa dve zásadné úskalia. Bude to mať dopady na cirkevné poriadky, napríklad na poriadok zborového života. A má to dopad i na vzťah medzi kazateľmi a presbyterstvami, pretože niekedy nebudú v súlade. Treba si to premyslieť, čo však takto narýchlo asi nie sme schopní.“

„To, o čom budete hlasovať, sa ma osobne týka, som homosexuálna. Českobratská cirkev evanjelická bola jediná cirkev, ktorá sa mi v čase, keď som si svoju sexuálnu orientáciu uvedomila, javila ako bezpečný priestor. Teraz je načase – možno trochu kostrbato a nepripravene – povedať ľuďom tam vonku: ‚My o vás stojíme, tak poďte k nám.‘ Tak to, prosím, poďme urobiť. Skúsme byť odvážni a nebáť sa toho, že je to nepripravené,“ vyhlásila delegátka z radov mládeže Ema Pospíšilová.

Ústecký senior Tomáš Pavelka vystúpil s tým, že cíti potrebu vyjadriť, že je proti. Písmo vraj chápe odlišne. „Hlasujme sami za sebe a s myšlienkou na Hospodina. Z cirkvi možno niekto odíde, ale možno niekto nový príde. Rozdiely medzi sebou robíme my, a nie Hospodin,“ povedala delegátka z mládeže Damaris Kopecká. Členka synodnej rady Simona Kopecká upozornila, že niektorí duchovní požehnávajú neživé predmety či miesta. „Nezaslúžili by si to aj živí ľudia?“ spýtala sa pléna.

„Všetci, ktorí požehnávajú zväzky rovnakého pohlavia, sa veľmi vážne snažia o reflexiu toho, čo im hovorí Božie slovo; s rovnakou vážnosťou to robia i tí, ktorí to odmietajú. Návrhom uznesenia hovoríme, že v cirkvi majú miesto tí, ktorí po požehnaní túžia, i tí, ktorí ho odmietajú,“ domnieva sa Filip Keller.

O pôvodnom návrhu sa hlasovalo tajne. Jednoznačnou väčšinou (47 za, 8 proti, 5 sa zdržalo) bol schválený návrh v znení: „Synoda ČCE súhlasí s možnosťou požehnania zväzkov osôb rovnakého pohlavia, pokiaľ o to požiadajú. Synoda ČCE vníma, že názory na túto otázku nie sú v cirkvi jednotné, podporuje činnosť komisie pre spolužitie s LGBTQ ľuďmi a pokračovanie diskusie v cirkvi o tejto téme. Synoda konštatuje, že žiadny kazateľ nie je povinný požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia.“

R
Foto: synod.e-cirkev.cz

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!